רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - החלפת דירת השקעה בנכס מסחרי

08-9718725

זוג מתגורר בדירת מגורים. הם מתכננים בעוד מספר שנים למכור את דירת המגורים ולעבור לדירה קטנה יותר, ולסייע לילדיהם לרכוש דירות משלהם בהפרש שיוותר להם.
לזוג זה ישנה גם דירת מגורים להשקעה.

הם קיבלו הצעה לרכוש משרד/נכס מסחרי מניב, שעשוי להניב להם רווחים גדולים משל הדירה להשקעה שיש ברשותם היום, ולפיכך, הם שוקלים למכור את דירת ההשקעה כדי לממן את רכישת המשרד.

טרם ביצוע העסקה הנם ניגשים אלי לייעוץ לוודא שאינם מפספסים דבר. לאחר הייעוץ הם מבינים שהמהלך שהם מתכננים לא רק נכון יותר כלכלית (ע"פ הערכות וחישובים שביצעו), אלא שהוא גם הולך לחסוך להם מיסים בשווי נכבד.  

מכירת הדירה להשקעה כעת אומנם תהיה חייבת במס שבח, אולם מאחר והם זכאים לחישוב מס ליניארי, הרי שהם ישלמו רק 1/5 מהמס המלא (ככל שיחזיקו אותה יותר שנים, המס יעלה משמעותית), ויהפכו לבעלי דירת יחיד – דירת המגורים בה הנם מתגוררים.

בתאריך 1/1/2018 הם יוכלו למכור את דירת המגורים שלהם, ולרכוש דירה קטנה יותר בפטור מלא ממסים ולסייע לילדיהם במלוא סכום ההפרש בין מכירת הדירה הגדולה לרכישת הדירה הקטנה. אלמלא היו בני הזוג הנ"ל מוכרים את דירת ההשקעה, המהלך של החלפת הדירות היה עולה להם מאות אלפי ₪ של מס שבח ממכירת דירת המגורים הגדולה, ומס רכישה ברכישת דירת המגורים הקטנה יותר.

כל זה מתאפשר לאור העובדה, שאחזקת נכס מסחרי ו/או משרד אינה פוגעת במעמדו של אדם כבעל דירת יחיד.

זוג עם דירת השקעה, השוקל מכירת דירת ההשקעה ורכישת נכס מסחרי או משרד במקום דירת ההשקעה