רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - הורים עם 2 דירות ושני ילדים רווקים

08-9718725

הורים עם 2 דירות ושני ילדים רווקים


בני זוג רכשו את בית המגורים שלהם בשנות ה 60 בסכום זניח. שווי הבית הרקיע שחקים ועומד כיום על 4,500,000 ₪. בנוסף, יש להם דירת להשקעה.

הם מתכננים בהמשך, כאשר הילדים יינשאו, למכור את הדירה להשקעה ולחלק את התמורה שווה בשווה בין שני הילדים כדי לסייע להם לרכוש דירות משלהם.

כמו כן, הם מתכננים לאחר שהילדים יינשאו ויצאו מהבית, למכור את בית המגורים שלהם ולרכוש לעצמם דירה קטנה יותר, ולהנות מההפרש הכספי לצורך חיסכון עבורם או לצורך סיוע נסוף לילדים. הם צופים, כי כל המכירות המתוכננות יבוצעו בעוד כחמש שנים.

ע"פ חישוב גס, המיסים הצפויים בשתי המכירות – מאות אלפי ₪.

לאחר הייעוץ, הפעולות אותם שוקלים בני הזוג הנן כדלקמן:

העברה ללא תמורה של הדירה להשקעה. ההעברה אינה כרוכה בתשלומי מס כלשהם.
בעוד מספר שנים הילדים יוכלו למכור את הדירה ללא מס שבח כלל ולהשתמש בכל כספי התמורה כדי לרכוש לעצמם דירות.

ההורים מצדם נותרים בעלי דירת יחיד, ויוכלו למכור את בית המגורים שלהם ללא מס שבח כלל, ולעבור לדירה קטנה יותר בכל עת שיחפצו, כאשר מלוא ההפרש אכן ילך לחיסכון עבורם ו/או לטובת סיוע נוסף לילדים.

העלויות של תכנון המס – אין עלויות מס. החיסכון במס – מאות אלפי ₪.
 
הערה חשובה: על מנת למכור דירה שהתקבלה ללא תמורה בפטור ממס שבח יש להמתין מספר שנים. לפיכך, ההיערכות והתכנון חייבים להיעשות מראש, ולא במועדים בו ההורים ו/או הילדים נזקקים למכירות ו/או לכספים שיתקבלו מהם. אז כל התכנון יהיה בלתי אפשרי וההורים ו/או הילדים יצטרכו לשלם מיסים נכבדים. 

מקרה של בני זוג עם שתי דירות ושני ילדים רווקים בשנות העשרים המוקדמות שלהם