רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - בני זוג שהתגרשו והותירו נכסי נדל"ן משותפים

08-9718725

לעיתים מגיעים למשרדי זוגות, שהותירו במסגרת הסכם גירושין נכסי נדל"ן משותפים.

במצב עניינים זה, אף אחד מבני הזוג לא יוכל למכור דירה ו/או חלק מדירה במהלך חייו מבלי לשלם מס שבח. 

יתירה מכך, לאחר 120 שנה הם יורישו לילדיהם 2 דירות, כאשר כל מכירה תחויב במס שבח.

לאחר הייעוץ, בני הזוג לשעבר שוקלים את הפעולות הבאות:
תיקון פסק הגירושין, כך שכל המכירות של הדירות בין אם על ידי אחד ההורים ובין אם על ידי הילדים, יהיו פטורות ממס שבח.

עלויות המס של תכנון המס אפס ₪. החיסכון הצפוי: בין עשרות למאות אלפי ₪, תלוי בשווי הרכישות והמכירות של הדירות.

בכלל, חלוקת נכסים אגב גירושין, כאשר מסת הנכסים של בני הזוג המתגרשים כוללת יותר מדירת מגורים אחת, חייבת להעשות תוך הבנה והתחשבות בדיני מיסוי המקרקעין. חלוקה ללא הבנה במיסוי מקרקעין וללא תשומת לב מתאימה עלולה חלילה להקטין את מסת הנכסים של בני הזוג ולהוסיף חיובי המס, שעלולים לא רק להקשות על הצדדים, אלא להוסיף מחלוקות נוספות שטרם היו לפני כן. 

בני זוג שהתגרשו והותירו 2 דירות בבעלות משותפת של שניהם