רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - הורים עם 2 בתים ושלושה ילדים בגירים שטרם נישאו

08-9718725

הורים עם 2 בתים ושלושה ילדים בגירים שטרם נישאו

 
בני הזוג הגיעו למשרדי לעריכת צוואות הדדיות והתייעצות בנושאים שונים, וסיפרו כי צברו בחייהם המשותפים לא מעט רכוש, ומוסכם עליהם, כי כל רכושם חייב להתחלק בין שלושת ילדיהם בשווה בשווה.

התברר, כי הנם מתגוררים בבית מגורים ששוויו מתקרב ל 4,500,000 ₪, וכן יש להם דירת השקעה, שנקנתה בפחות ממחצית ממחיר הדירה היום.

במסגרת פגישת הייעוץ בנושאי הצוואה, הם מגלים לראשונה את משטר המס בו הם מצויים, ואת המיסים, שיחולו עליהם במידה וירצו למכור מי מהדירות או להחליף את דירת המגורים שלהם (ע"פ חישוב משוער שנערך, מדובר במסים של מאות אלפי ₪). 

כמו כן, הם מבינים, כי אם יורישו בבוא היום ואחרי 120 שנה את שתי הדירות לילדים, אזי ייאלצו ילדיהם לשלם בבוא היום מיסי שבח על שתי הדירות בסדר גודל של מאות אלפי ₪.

לאחר הייעוץ, הפעולות אותם שוקלים בני הזוג הנן כדלקמן :

העברת הדירה להשקעה ללא תמורה לילדים באופן שלא יפגע במעמדם של הילדים כבעלי דירת יחיד (הילדים ימשיכו להיות זכאים לרכוש ולמכור דירות משלהם כאילו הם בעלי דירת יחיד), והותרת זוג ההורים עם דירת המגורים בלבד, שתאפשר להם כל אחת מהאפשרויות הבאות:
  1.  מכירת דירת המגורים ומעבר לדירה חילופית ללא תשלומי מס שבח כלשהם.
  2. לחילופין, הם יוכלו להמשיך ולהיות בעלים של דירת המגורים ולהוריש אותה לאחר 120 שנה לשלושת ילדיהם. ההורשה תהיה פטורה לחלוטין ממס שבח אם שווי דירת המגורים לא יעלה על 4,500,000 ₪ .

מאחר ולא ידוע כיום מה יבחרו בני הזוג וילדיהם לעשות ומתי יימכרו את הדירות, קשה  להעריך את החיסכון הצפוי מהפעולות המוצעות, אולם חיסכון המס הצפוי נע בין מאות אלפי ₪ לסכום שעשוי להתקרב למיליון ₪.

מה העלויות של ביצוע תכנון מס זה כיום מבחינת תשלומי מסים?

עלויות המס של הפעולות – אפס ₪. חיסכון המס הצפוי – מאות אלפי ₪  ומעלה.

זוג הורים עם שני בתים ושלושה ילדים בגירים שטרם נישאו