רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - הורים עם 3 בתים וארבעה ילדים נשואים

08-9718725

הורים עם 3 דירות ו - 4 ילדים נשואים


לזוג הורים 3 דירות. אין בכוונתם ההורים למכור אף אחת מהדירות. הם שוקלים בהמשך להעביר או להוריש את כל הדירות בחלקים שווים לארבעת ילדיהם. כל ארבעת הילדים נשואים, ובבעלות כל אחד מהילדים דירת מגורים אחת משלו אותה רכש ביחד עם בן/בת הזוג שלו.  

הם מגיעים לייעוץ בנושאים שונים. הם אינם מודעים כלל לנושאי המיסוי של הדירות ולא מבינים את משטר המס בו הם נמצאים, ומגלים אותו לראשונה במסגרת הייעוץ. 

ע"פ חישוב גס, אם זוג ההורים יבחר להוריש את כל 3 הדירות לילדיהם, אזי ביחד עם 3 הדירות הם יורישו לילדים חיובי מס בסך של מאות אלפי ₪.

לאחר הייעוץ, הפעולות אותם שוקלים בני הזוג הנם כדלקמן: 

העברות ללא תמורה לילדים באופן שלא יפגע בזכאותם ומעמדם כבעלי דירת יחיד, היינו הילדים יוכלו לרכוש ולמכור דירות כאילו הם בעלי דירה יחידה בלבד. 

לאחר ההעברות  ללא תמורה, זוג ההורים יוותרו אך ורק עם דירת המגורים שלהם, והם יכולים למכור אותה בפטור מלא ממס שבח או להוריש אותה לילדיהם.

ככל שיחליטו להוריש את דירת המגורים לארבעת ילדיהם, יוכלו הילדים למכור אותה בפטור מלא ממס שבח.

עלויות המס של הפעולות הנן כ 50,000 ₪. החיסכון הצפוי – מאות אלפי ₪ ומעלה.

הערה: לאחר כניסה לתוקף של חוק ריבוי דירות (רפורמת כחלון) - תכנון מס זה   שבמקורו נועד להימנע מתשלומי מס שבח ומס רכישה - יסייע להורים להימנע גם מתשלום מס ריבוי דירות, ויחסוך להם אלפי ש"ח מידי חודש בחודשו וכן יחסוך לעתיד לבוא מאות אלפי ש"ח של מיסי נדל"ן. 

זוג הורים עם שלושה בתים וארבעה ילדים בגירים ונשואים