רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - מכירת דירה יקרה ורכישת דירה זולה יותר ודירה להשקעה

08-9718725

בני זוג פנו אלי לקבלת הצעת מחיר לרכישת דירה להשקעה.

הם סיפרו, כי בכוונתם לרכוש דירה להשקעה , ולמכור בהמשך דירה יקרה שבבעלותם בעלות של כ 3,000,000 ש"ח כדי לממן את רכישת הדירה להשקעה (בסך של כמיליון ש"ח) ורכישת דירת מגורים זולה יותר (בסך של כשני מיליון ש"ח).

הם לחלוטין לא היו מודעים לחשיבות של סדר הפעולות, ותכננו לבצע את הדברים כדלקמן:
  1. רכישת דירה להשקעה (היו כבר חתומים על טופס הרשמה לקבלן). 
  2. רכישת דירה המגורים הזולה יותר. 
  3. מכירת דירת המגורים היקרה. 

מיסי הנדל"ן שהיו צפויים לשלם בעקבות סדר פעולות זה היה כדלקמן:
א.מס רכישה לפי מדרגות מס של דירה שנייה הן על הדירה להשקעה והן על רכישת דירת המגורים הזולה יותר (כ 240,000 ש"ח ). 
ב.מס שבח על מכירת דירת המגורים היקרה. חישוב גס העלה, כי מדובר על סך של כ 50,000 ש"ח . 

סה"כ סכומי המס הצפויים הגיעו לסכום משמעותי של כ- 290,000 ש"ח.

ע"פ ייעוץ והכוונה שקיבלו ממני, הם שינו את סדר הפעולות, כך שבסופו של יום:
  1. לא ישלמו מס שבח כלל על מכירת דירת המגורים היקרה בסך של כ 3,000,000 ש"ח . 
  2.  ישלמו על רכישת דירה המגורים הזולה מס רכישה לפי מדרגות מס של דירה יחידה, כ 15,000 ש"ח . 
  3. ישלמו על רכישת דירת ההשקעה מס רכישה לפי מדרגות מס של דירה שנייה, כ 80,000 ש"ח . 

החיסכון במס בעקבת הייעוץ והכוונה באשר לסדר העסקאות הנכון - כ 195,000 ש"ח. 

ייעוץ באשר לסדר הפעולות הנכון בקשר למכירת דירה יקרה ורכישת דירה זולה יותר ודירת השקעה - הביא לחיסכון של למעלה מ 150,000 ש"ח