רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - צוואות הדדיות - כלי חיוני לשמירת העצמאות הכלכלית של בני הזוג ולשמירת ההון המשפחתי בתוך התא המשפחתי

08-9718725

צוואות הדדיות - הדרך לשמירת ההון המשפחתי

  • חושבים לעשות סדר בהון המשפחתי ולערוך צוואה מסודרת?

  • מעוניניים להבטיח את העצמאות הכלכלית שלכם ושל בני הזוג שלכם באחרית ימיכם, ויחד עם זאת להבטיח גם שהרכוש שצברתם יחדיו יישמר בתוך התא המשפחתי ויגיע בסופו של יום לילדים שלכם?

  • רוצים להבטיח שאף אחד לא יוכל לגזול את הרכוש מהיורשים שלכם?

  • רוצים לוודא שהיורשים לא ישלמו מסים עצומים על נכסי הנדל"ן שאתם מורישים להם?

אם התשובות לשאלות אלו או לחלקן חיובית - כדאי לכם מאד לשקול עריכת צוואות הדדיות, שכן עריכת צוואות הדדיות הנה אחד הכלים החיוניים הקיימים כיום לא רק להורשה נכונה של הנכסים, אלא גם לתכנון מס נכון ולשמירת ההון המשפחתי בתוך התא המשפחתי.

נושא הצוואות ההדדיות מוסדר בסעיף 8א לחוק הירושה, ועריכת צוואות הדדיות  מקצועית, יכולה ליתן מענה לכל אחד מהנושאים הבאים   :

  1. הורשה בהתאם לרצון כל אחד מהמצווים [הצוואה ההדדית יכולה להיות זהה אצל שני המצווים, אך היא יכולה להיות גם שונה אצל כל אחד מהמצווים, שכן המילה הדדי משמעותה הסתמכות הדדית של המצווים האחד על השני, ולא בהכרח הדדיות בהורשה]. 
  2. דאגה לבן הזוג הנותר בחיים, ומתן חופש פעולה לבן הזוג הנותר בחיים ליהנות ולהשתמש ברכוש המשותף מבלי להזדקק להסכמת הילדים ו/או בית המשפט לביצוע פעולות ברכוש המשותף.
  3. הגנה משפטית שמטרתה לוודא, כי הרכוש, שנצבר על ידי המצווה, יישמר ויעבור בסופו של יום ולאחר 120 שנה של שני ההורים לילדיהם המשותפים, ולא יזלוג החוצה. נושא ההגנה על ההון הנו חשוב במיוחד לאור ריבוי המקרים של מטפלים/נוכלים/צדדים שלישיים, אשר התעשרות על חשבונם של אחרים וניצול חולשה כדי להשיג הון  הפכה אצלם לאומנות של ממש.
  4. תכנון בכל הקשור לצמצום המסים שיחולו בהורשה, ובעיקר מיסי מקרקעין. בהורשה הכוללת נכסי מקרקעין עשויים לחול על היורשים תשלומי מס כבדים ביותר (ראה מאמר בעניין). תכנון מס נכון בהורשה ובמסגרת עריכת צוואות הדדיות יכול למנוע חלק נכבד מהמסים. ראה  "תכנוני מס בעריכת צוואה"
משרדנו פיתח מומחיות ייחודית בנושא הגנה על ההון המשפחתי ותכנון מס בהורשה, והנו אחד המשרדים הבודדים בארץ, שבמסגרת עריכת צוואות נותן דעתו לא רק להסדרת ההורשה בהתאם לרצון המצווה/המצווים, אלא פותח בפני לקוחותיו צוהר חשוב מאין כמותו בכל הקשור לשמירה והגנה על ההון המשפחתי ולתכנון מס נכון להקטנת חיובי המס על מצבת הנכסים ככל האפשר.

על מנת ליתן ללקוחותינו את השירות המקצועי ביותר, תהליך הכנת הצוואה במשרדנו מורכב משני שלבים:
  1. פגישה מקדמית לצורך בירור מצבת הנכסים והרצונות של המצווה/מצווים בכל הקשור להורשה, וכן בחינת היבטים של מיסוי ושל הגנה על ההון המשפחתי.
  2. על סמך הפגישה המקדמית, ניתנת הצעת מחיר לכתיבת הצוואה/הצוואות בהתאם לצרכים ולרצון המצווה/המצווים כפי שעלו והתבררו בפגישה המקדמית.

כיצד הצוואה הדדית מסייעת לשמירה על עצמאותו של בן הזוג הנותר?
 
ע"פ חוק הירושה, אדם שלא הותיר צוואה, הרכוש שהיה שייך לו בעת פטירתו (להלן: "העיזבון") עובר לבן זוגו וצאצאיו בחלקים שווים, היינו 50% עובר לבן/בת הזוג ו 50% הנותרים מתחלקים בין ילדיו שווה בשווה (למשל אם ישנם 4 ילדים – כל אחד מקבל 12.5% מהעיזבון).

חלוקה ע"פ דין יש בה היגיון רב, אולם מאחר ומחצית מעיזבונו של אדם עוברת לילדיו, היא מקשה על בן הזוג הנותר בחיים, ומחייבת את בן הזוג הנותר כדלקמן:

אם ילדי המוריש בגירים – לקבל את הסכמת הילדים לניהול וביצוע פעולות בכל נכס ונכס שהיה חלק מעיזבון.

כך למשל, אישה שבעלה נפטר לא יכולה למכור את דירת המגורים המשותפת שלהם, ולקנות לעצמה דירה אחרת, אלא אם כן הילדים יתנו הסכמתם לכך. 

במקרים קיצוניים יותר, ישנם ילדים הדורשים לקבל את חלקם בירושה, ומבקשים לממש את הרכוש על מנת לקבל את חלקם עוד בחיי ההורה הנותר בחיים. למותר לציין, כי סיטואציה מעין זו מותירה את בן הזוג הנותר במצב קשה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית/פסיכולוגית.

לעיתים עצם היפוך התפקידים והבקשה של ההורה הנותר בחיים המופנית לילדים לאפשר לו לבצע פעולות בנכסי העיזבון, אותם חסך ביחד בן הזוג שנפטר, יוצרת סיטואציה מאד לא נוחה, ומעמידה את ההורה הנותר בחיים במצב לא נוח ולא נכון מבחינה פסיכולוגית מול הילדים, שעל אף שהם בגירים, הם יכולים להיות עדיין מאד לא בשלים לקבלת החלטות בסיטואציות רגישות מעין אלו.

אם ילדי המוריש קטינים – לקבל את הסכמת בית המשפט לביצוע כל פעולה ופעולה בנכסי העיזבון, שמטרתה לוודא שההורה הנותר בחיים אינו פוגע בחלק מהעיזבון שעבר לילדים הקטינים.

מדובר לא רק בפרוצדורה מתישה, שכרוכה בהשקעת ממון ומשאבים וזמן, אלא גם בסיטואציה מאד לא נעימה. עצם ההימצאות של ההורה הנותר בחיים במצב בו עליו לשכנע את בית המשפט, כי פעולותיו ברכוש שחסך ביחד עם בן זוגו, אכן נועדו לטובת הילדים– הנה סיטואציה כואבת ומביכה.

הצוואה ההדדית מסדירה מראש את הסיטואציות הנ"ל, ומבטיחה בד"כ העברת העיזבון (או לפחות חלקו) תחילה לבן הזוג שנותר בחיים, ורק לאחר מכן העברה לילדים, באופן בו ההורה שנותר בחיים נמנע מהצורך לקבל הסכמות של הילדים הבגירים ו/או הסכמה של בית המשפט לשימוש וביצוע פעולות ברכוש המשותף שצבר עם בן זוגו. כך בן הזוג הנותר בחיים שומר על עצמאותו הכלכלית ונמנע מסיטואציות קשות מבחינה רגשית ופסיכולוגית.
 

כיצד הצוואה הדדית משמשת כאמצעי לשמירה על ההון המשפחתי בתוך התא המשפחתי?

 
רצונם של מרבית האנשים הוא שלאחר שילכו לעולמם, יישמר הרכוש, שצברו ביחד עם בן זוגם, וישמש לשימושו והנאתו של בן הזוג שנותר בחיים, ולאחר פטירתו של בן הזוג השני מן העולם, יעבור הרכוש לילדים המשותפים של בני הזוג.

הדרך היחידה להבטיח זאת הנה עריכת צוואה הדדית המסדירה באופן מדויק מה ייעשה ברכוש של כל אחד מבני הזוג לאחר פטירתו וכיצד יתחלק רכוש זה בכל שלב ושלב. במשרדנו ההסדרה אינה נעשית רק במסגרת הצוואה, אלא מלווה לעיתים גם בכלים משפטים נוספים , שנועדו למנוע עקיפה של הוראות הצוואה. 

אציין, כי לפעמים הסכנה לרכוש המשותף אינה מגיעה בהכרח ממשפחה חדשה, שהקים בן הזוג שנותר בחיים ו/או מבן זוג חדש שמצא לו, כפי שסבורים מרבית האנשים, אלא פעמים רבות הסכנה מגיעה גם מכיוונים פחות צפויים כגון צדדים שלישיים החומדים את הרכוש.

כך למשל, אין זה נדיר למצוא  היום צוואות עליהן הוחתמו אנשים מבוגרים, ובה הם מורישים חלק נכבד מהרכוש, שצברו עם בן הזוג שלהם, למטפל ו/או מטפלת ו/או לאדם אחר במקום לילדים המשותפים של בני הזוג.

הקלות הבלתי נסבלת - בה ניתן להחתים אדם מבוגר על צוואה מבלי שהוא מבין על מה הוא חותם ו/או אינו מודע להשלכות של המסמך עליו הוא חותם בנוכחות שני עדים שהוזמנו מטעם הנוכל – מזמינה רמאויות ונוכלויות.  

בני המשפחה הנגזלים אומנם מנסים במקרים אלו להוכיח באמצעות ניהול הליכים משפטיים יקרים ומתישים, כי ההורה המבוגר היה נתן להשפעה בלתי הוגנת וכו', וכי יש לפסול את צוואתו, אך ההוכחה המשפטית קשה מאד, וסיכוייה של רמייה, שנעשתה באופן מתוחכם להצליח גבוהים.

צוואה הדדית, שהוכנה במקצועיות ותוך דגש על שמירת ההון המשפחתי, עשויה להוות לעיתים המענה היחיד לסיטואציה מעין זו, ולמנוע מהרכוש המשפחתי לדלוף החוצה בדרכי רמייה.
 

הצוואה הדדית משמשת גם כאמצעי לתכנון מס וחיסכון במיסי השבח

 
לאור מיסי המקרקעין הכבדים העשויים לחול על יורשים, מומלץ מאד לבצע במסגרת ובאמצעות עריכת הצוואות ההדדיות תכנון של ההעברה וההורשה לדור ההמשך תוך ניסיון למזער ולחסוך את מיסי המקרקעין הצפויים ליורשים . לקריאה נוספת בעניין, מומלץ לקרוא  על  "תכנוני מס בעריכת צוואה"
 

עריכת צוואות הדדיות - למה נדרשת מיומנות וזהירות רבה כל כך?

 

המורכבות של תחום דיני הירושה, אשר בד"כ משלב בתוכו לא רק עיסוק באנשים ובסיטואציות אנושיות עדינות, אלא גם דיני משפחה, דיני נדל"ן ומיסוי הנדל"ן, מחייבת מיומנות גבוהה ביותר של עורך הצוואות, ושליטה מצוינת בכל התחומים הרלבנטיים.
רק מי שעסוקים בתחום ומכירים אותו היטב, יודעים איזו מיומנות וזהירות נדרשת בעריכת צוואות הדדיות, שכן צוואות הדדיות הנן שילוב מורכב ועדין של הסכם ממון צופה פני עתיד בין בני הזוג ושל צוואה כפולה, ועד כמה טעויות בתחום זה הנה פעמים רבות בלתי ניתנות לתיקון.

לא תמיד קל למצוא את האיזון הנכון בין הרצון להגן על עצמאותו וחופש הפעולה של בן הזוג שנותר בחיים לבין הרצון לשמר את הרכוש ולהעביר אותו בהמשך לדור הבא.

מלאכת האיזון דורשת לא רק הבנה של הסוגיות המשפטיות ויכולת למצוא את האמצעים והכלים המשפטיים לעשות כן, אלא גם רגישות לאופיים וצרכיהם של בני הזוג ושל התא המשפחתי כמכלול.

מלבד הבנה מעמיקה בתחום דיני הירושה והצוואה, נדרשת הבנה של תחום יחסי הממון (מה בכלל שייך למי ומה ניתן לקבל מהרכוש של בן הזוג שנפטר מחוק יחסי הממון וללא קשר לצוואה) ושל תחום הנדל"ן ומיסוי הנדל"ן (שכן הנדל"ן הנו עיקר רכושם של רוב האנשים).

ראוי, כי בני זוג העורכים צוואות הדדיות יתנו דעתם לכל אחד מהנושאים הנ"ל או לכל הפחות יהיו מודעים אליהם, על מנת שהתוצאה, שתצא תחת ידם, אכן תתאם את רצונם ותשרת ביום פקודה אותם ואת יורשיהם באופן המיטבי.
לקבלת ייעוץ משפטי, אנא השאירו פרטיכם: