איך לערוך צוואה מקצועית

איך לערוך צוואה מקצועית?

קשה להמעיט בחשיבותה של הצוואה, שכן היא מהווה ביטוי לרצונו של המצווה למה שייעשה לאחר פטירתו.

הכנתה של צוואה המבטאת את רצונו האמיתי של המצווה ונותנת ביטוי ומענה לרצונו של המצווה גם בתרחישים שונים העשויים להתרחש לאחר פטירת המצווה - הנה מלכאת מחשבת.

הדבר מקבל משנה תוקף במקרים בהם עשויים להתפתח מחלוקות בין בני המשפחה או שישנו בן משפחה הזקוק להתייחסות מיוחדת או יורשים שהנם בעלי צרכים מיוחדים. 

הכנתה של צוואה מקצועית דורשת לא רק הבנה במגוון תחומים והיכרות מצוינת עם חוק הירושה (שהנו חוק מורכב שטעון לימוד יסודי), אלא כובד ראש ושיקול דעת ובעיקר ראייה כוללת וארוכת טווח.

להלן פירוט על קצה המזלג לנושאים אליהם יש ליתן את הדעת במסגרת עריכת צוואה מקצועית:

א. בדיקה מצבת הנכסים של המצווה

טרם פירוט הנכסים המצויינים בצוואה, יש לבדוק שאכן הנכסים לגביהם מצווה המוריש הנ"ל אכן שייכים למוריש ושהנם נכסים ברי הורשה.

לא פעם אנו מגלים, כי אנשים מורישים נכסים שע"פ חוק יחסי ממון ו/או חזקת השיתוף כלל אינם שייכים להם. כמו כן, לעיתים קרובות אנשים מורישים נדל"ן שטרם הועברו ונרשמו על שמם ו/או שכלל אינם בבעלותם וכו'. כמו כן, לא נדיר לגלות נכסים שכלל אינם ברי הורשה ע"פ חוק הירושה.

מדובר בבדיקה חיונית על מנת שביום פקודה לא יתברר, כי החלוקה שביקש לערוך המצווה כלל אינה אפשרית לאור העובדה שמצבת הנכסים שלו אינה כפי שסבר מלכתחילה.

נציין גם, כי כספי ביטוח חיים וכן קופות וקרנות מחולקים לא פעם אך ורק בהתאם למוטבים שנמסרו על ידי המצווה לחברות/קופות/קרנות,  ולא בהתאם להוראות הצוואה, ואנו מדגישים בפני המצווה, כי בנוסף לעריכת הצוואה מומלץ לו/לה לעדכן את המוטבים בחברות השונות בהתאם לרצונו/ה. 

ב. שיקולי מס בעריכת צוואה   

למצבת הנכסים של המוריש ולאופן חלוקת הנכסים בין היורשים השלכות מיסויות ואחרות לא מבוטלות. עורך צוואה מקצועי נדרש לפרוש בפני המצווה את המצב המיסוי שלו, וההשלכות של צוואותו על המיסים שישלמו יורשיו ו/או על זכאות היורשים לזכות בהטבות שונות (כגון "מחיר למשתכן"), ולהציע ייעוץ שמטרתו חיסכון והקטנת המיסים הצפויים ליורשים ו/או אי פגיעה בזכאויות שיש ליורש.


טל:  08-9718725, פקס: 08-9700712, דוא"ל: ruth@ruth-eldan.co.il, 
ערער 9 (מרכז עזריאלי, בית שמעון, קומה 5) מודיעין 7177075