אל תשליכני לעת זקנה - כיום ניתן להבטיח חוקית את הטיפול שאתם רוצים

אל תשליכני לעת זקנה

לכל אדם יש אפשרות – באמצעות ייפוי כוח מתמשך – להבטיח חוקית
טיפול נאות בגופו, רכושו ובבריאותו, גם במקרים של אי כשירות.
כל מה שצריך לדעת על המהפכה החוקית החדשה בישראל  

מאמר מאת עו"ד רות אלדן אורנשטיין, המתמחה בתחום תכנון והגנה על ההון המשפחתי 

סכסוך משפחתי נגרם לאחרונה עקב התנגדותו של אחד הילדים למכירת דירתו של האב הקשיש, זאת על מנת לאפשר לאב דיור מוגן ברמה גבוהה. הרוחות התלהטו עד כדי כך שאחד הילדים איים לפנות לבית המשפט בבקשה למנות לאב אפוטרופוס, ובכך למנוע ממנו למכור את דירתו ו"לבזבז" כספים על דיור מוגן. האמוציות של בני המשפחה והסערות הרגשיות שהתחוללו בקרבם כמעט ולא אפשרו להם להתפנות לטיפול באביהם הקשיש. האב הקשיש היה עדיין כשיר משפטית, אך בפועל היה חלש מאוד וללא חוסן נפשי לקבל החלטה ברורה. הוא אף חשש מאיומיו של הבן שימונה לו אפוטרופוס, שיפקיע ממנו לחלוטין את עצמאותו.

בסופו של דבר, הסכסוך הספציפי הזה נפתר במסגרת הליך גישור, אך פרשה זו הותירה צלקת נפשית באב וביתר בני המשפחה, שהייתה יכולה להימנע בזכות ייפוי כוח מתמשך – כלי חדשני ומהפכני, שנכנס לתוקף רק בשנת 2018 באמצעות תיקון מס' 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, המאפשר לכל אדם בגיר המבין את משמעות מעשיו, להסדיר על הצד הטוב ביותר את היקר לו מכל – חייו, בריאותו ורכושו, והכל ללא צורך במעורבות של בתי משפט וללא בירוקרטיה מתישה.

התארכות תוחלת החיים והצורך בשמירה על כבוד האדם וחירותו – הובילו למהפכה חוקית, ולתיקון דרמטי של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כך שלראשונה בשנת 2017 ניתנה לכל אדם בגיר האפשרות להבטיח משפטית את הטיפול בגופו, בריאותו ורכושו במקרה חלילה של אובדן כשירות.

ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, במידה ולא יוכל לטפל בכך בעצמו. זאת בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

לפיכך, הכנת ייפוי הכוח והפקדתו במשרד המשפטים אפשריים רק כאשר מייפה הכוח צלול וכשיר, והם מחייבים היערכות מתאימה מבעוד מועד.

מהם יתרונותיו של שינוי החקיקה ומדוע הוא כל כך דרמטי?  

  • ביטחון ושקט נפשי במקום הסתמכות ערטילאית על טוב לבם ורצונם של אחרים –  בפעם הראשונה ניתנת לאדם בגיר האפשרות לקבוע בעצמו על ידי מי ואיך יטופל במקרה חלילה של אי כשירות. ייפוי כוח מתמשך הוא המסמך המשפטי היחידי, שמאפשר לאדם לקבוע לא רק כיצד יטופל בכל הקשור לגופו, בריאותו ורכושו במקרה חלילה של אי כושר, אלא גם בידי מי יטופל (ניתן לבחור מיופה כוח אחד או יותר, וכן לקבוע את אופן קבלת ההחלטות ביניהם במידה ויש מספר מיופי הכוח), והאם מלבד מיופה הכוח ישנם עוד גורמים אותם הוא מבקש ליידע בכל הקשור לטיפול בגופו, בריאותו ו/או רכושו (המיודעים הם בעצם גורמים שיכולים לפקח שמיופה הכוח אכן פועל על פי ייפוי הכוח). לא עוד הסתמכות כללית על בני משפחה וקרובים, שיפעלו לפי רצונו וטובתו של בן המשפחה הנזקק – אלא מסמך משפטי מפורט, המעניק למייפה הכוח את השליטה, הביטחון והשקט הנפשי, כי הוא יטופל בדיוק לפי רצונותיו והוראותיו גם במקרה ויהיה נזקק ותלוי באחרים.  
  • חיסכון בעגמת נפש, בירוקרטיה וזמן – עריכת ייפוי כוח מתמשך לא רק מאפשרת לאדם לשלוט בגורלו, אלא גם חוסכת מבני משפחתו וקרוביו את עגמת הנפש, הטרחה והזמן הכרוכים בהגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס, שכן במצב המשפטי הנוכחי וללא הכנה מראש של ייפוי כוח מתמשך – מינוי אפוטרופוס בידי בית משפט הוא ההליך הנדרש במקרה של טיפול בענייניו של מי שאינו כשיר לעשות זאת בעצמו. ללא ייפוי כוח מתמשך, אפילו הוצאת כסף למחייה שוטפת מחשבונו של מי שאיבד כשירות כרוכה לעתים בפנייה לבית המשפט, בקבלת הסכמה של בית המשפט להוצאת הכספים ובהגשת דו"חות שוטפים לבית המשפט לצורך מתן דין וחשבון. ייפוי כוח מתמשך מאפשר למיופה הכוח להמשיך ולהתנהל כרצונו של מייפה הכוח ללא טרחה מיותרת, וללא המתנה מורטת עצבים להכרעות של בית המשפט כדי לבצע פעולות בסיסיות בשמו של מייפה הכוח.
  • שמירה על שלום המשפחה ומניעת סכסוכים הסדרה מפורטת של מייפה הכוח מבעוד מועד ועל פי רצונו המפורש, המעוגנת במסמך משפטי מחייב, מונעת מבני משפחתו וקרוביו את עוגמת הנפש, ההתלבטויות והמחלוקות, שעשויות להתעורר ביניהם במקרה של צורך בקבלת החלטות כזו או אחרת הנוגעת לגופו, רכושו או בריאותו של מייפה הכוח. מטיבם של דברים, לא כל בני המשפחה מסכימים תמיד על הטיפול הנכון בבן המשפחה, שאיבד את כושרו, ובמצב של דחק ומצוקה – קל מאד להיגרר למחלוקות וסכסוכים משפחתיים כואבים. הוראות מסודרות ובעלות תוקף משפטי מחייב של מייפה הכוח מייתרות את הצורך בקבלת הסכמה, ומאפשרת התנהלות מהירה ויעילה התואמת בדיוק את רצונו של מייפה הכוח.  
  • ייפוי הכוח המתמשך תקף לעד שלושה חודשים לאחר הפטירה – המחוקק קבע כי אם לא נקבע אחרת, מיופה הכוח לענייני רכוש יוכל לפעול לשם ביצוע תשלומים עבור שירותים שוטפים שניתנו למייפה הכוח או הקשורים ברכושו, וכן לשלם מכספי מייפה הכוח הוצאות סבירות לקבורה ואבלות ולנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף וזאת עד שלושה חודשים לאחר הפטירה. בכך המחוקק פתר את אחת הבעיות העיקריות שהייתה קיימת עד היום, והיא נעילת חשבונות בנק של הנפטר ואי יכולת לפעול עד לקבלת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה (שבדרך כלל לוקחים מספר חודשים).

מהרגע שאדם החליט לערוך ייפוי כוח מתמשך, מתבצע ההליך בהתאם לשלבים הבאים:

  1. בחירת עורך דין, שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים. ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך רק בפני עורך דין, שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים, ורק עורך דין המוסמך רשאי גם להפקידו במשרד המשפטים. מלבד ההסמכה, מומלץ לבחור עורך דין המתמצא בסוג הנכסים העיקרי, שיש למייפה הכוח. כך למשל, מייפה כוח שהוא בעלים של נדל"ן רצוי שיבחר בעורך דין המתמצא בתחום הנדל"ן, ומייפה כוח שהוא בעלים של חברות רצוי שיבחר עורך דין המבין ומתמצא בדיני חברות.
  2. על עורך הדין לתת למייפה הכוח הסבר והדרכה לגבי הוראות החוק ולגבי האפשרויות הפתוחות בפני מייפה הכוח, להבין את רצונותיו והוראותיו, ולערוך ייפוי כוח בהתאם לרצון מייפה הכוח, ולהחתים את מייפה הכוח רק לאחר שיפוי הכוח הוכן באופן יסודי ומדויק. מאחר וגם על מיופה הכוח לחתום על ייפוי הכוח ולהסכים לפעול לפיו– על עורך הדין להסביר את הוראות החוק ואת תוכן ייפוי הכוח גם למיופה הכוח, ולהחתים גם אותו על ייפוי הכוח. 
  3. ייפוי הכוח המתמשך בנוי כטופס מקוון, כאשר עיקר ההוראות המהותיות, שמייפה הכוח רוצה לתת לגביהן הנחיות נרשמות במלל חופשי במסמך שנקרא "הנחיות מקדימות". הכנת ה"הנחיות המקדימות" מצריכה חשיבה ותכנון מראש של כל העניינים, שכדאי ורצוי להסדיר במקרה חלילה של אי כושר (לרבות העדפותיו של מייפה הכוח לגבי מקום מגוריו ו/או אופן הטיפול בו, הוראות טיפול בבני משפחה שמייפה הכוח אחראי להם, הוראות לגבי ניהול הכספים שלו, הוראות לגבי ניהול נכסים ועוד).
  4. במקרה בו לעורך הדין יש ספק כלשהו לגבי כשירות הממנה, עליו להפנות את מייפה הכוח לבדיקת מומחה, ולהצטייד בחוות דעת מומחה שבדק את מייפה הכוח ואישר את כשירותו לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  5. בסיום ההליך מפקיד עורך הדין את ייפוי הכוח המתמשך במשרד המשפטים (ההפקדה היא מקוונת וכוללת הפקדה נוספת של מסמכי המקור), וממתין לקבלת אישור רשמי ממשרד המשפטים שלפיו ייפוי הכוח המתמשך הופקד כדין (בדרך כלל זה לוקח כמה ימים או שבועות). הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח תיעשה על פי הוראות החוק (בדרך כלל בחוות דעת מומחה שקובעת כי מייפה הכוח אינו כשיר עוד) או על פי הוראות מיוחדות שקבע מייפה הכוח בייפוי הכוח המתמשך.

מהן העלויות של הכנת ייפוי הכוח המתמשך?

מאחר ומשרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב ו/או מומלץ – שכר הטרחה נע בין אלפי שקלים על הרף הנמוך ועד ל 15,000 שקלים ואף יותר. לעניות דעתי, שכר הטרחה צריך להיקבע בהתאם למורכבות של ייפוי הכוח ולנושאים שיש להסדיר בתוכו. ייפוי כוח בסיסי ללא מורכבות מיוחדת וללא צורך בהנחיות מקדימות מורכבות צריך לעלות אלפי שקלים בודדים, אולם ייפוי כוח  של אדם, שהוא בעל נכסים רבים ו/או עסקים יכול לעלות גם כמה עשרות אלפי שקלים. מצד אחד, יש לאפשר לציבור להשתמש בכלי המהפכני והחשוב הזה. מצד שני, חשיבותו ומורכבותו של ההליך, הצורך בעריכת מספר פגישות עד להפקדת ייפוי הכוח והאחריות הכבדה הרובצת על כתפי עורך הדין המוסמך אינם מאפשרים לעשות זאת בהשקעה פחותה מאלפי שקלים.