הגנה משפטית על נכסים

הגנה משפטית על נכסים


משרדנו במתמחה בהגנה משפטית על נכסים, שמטרתה הגנה מפני כל ניסיון לנצל את בעל הנכס ולקחת ממנו ו/או מיורשיו שלא כדין  נכסים ו/או רכוש.

מי צריך הגנה משפטית על נכסים?

קשה לפרט את המקרים הרבים בהם אנשים נדרשים להגנה משפטית על נכסיהם, אולם בד"כ רוב המקרים בהם נדרשת הגנה משפטית נכללים באחת מהקטגוריות הבאות:

 • אנשים מבוגרים ו/או עריריים, שמפאת מצבם המנטלי ו/או הרגשי חשופים להונאות.
 • אנשים צעירים שירשו נכס או קיבלו במתנה נכס, והם חסרים את שיקול הדעת והבגרות הנדרשים לניהול נכון של הנכס ורצוי להגן עליהם מפני מעשים פזיזים שעשויים להוביל לאבדן הנכס וכדומה.
 • כל מי שנמצא בזוגיות בין במסגרת מערכת יחסים של ידועים בציבור ובין במסגרת נישואין  – ומביא עמו לקשר נכסים מלפני הקשר ומעוניין להגן עליהם במקרה חלילה של פרידה/מוות וכדומה.
 • כל מי שמוריש נכס לבן/בת הזוג ומבקש לוודא, כי הנכסים אכן יוותרו במסגרת התא המשפחתי ולא יתבזבזו ו/או יגיעו לידיים זרות לאחר פטירתו.
 • כל מי שנותן מתנה ומבקש לוודא, כי המתנה תישמר לטובתו של מקבל המתנה.
 • כל מי שמבקש לדאוג לקטין/חסוי במהלך חייו ו/או לאחר פטירתו. 

כיצד דואגים להגנה משפטית על נכסים?

 

הדרכים לכך רבות ומגוונות ויש לשקול בכל מקרה ומקרה מהם הכלים המשפטיים הנכונים למקרה הספציפי. ככלל, ההגנות נעשות באמצעות שימוש בכלים הבאים:

 • עריכת צוואות ו/או צוואות הדדיות עם תנאים וחיובי יורש, ועם דגש על רישום הערות מתאימות לאכיפה של התנאים וחיובי היורש.
 • מינוי מנהל עיזבון במסגרת צוואה והוראות למנהל עיזבון. 
 • ייפוי כוח מתמשך.
 • הקמת נאמנות. 
 • עריכת הסכמים משפטיים והתחייבויות  משפטיות שונות, שמקבלים ביטוי גם באמצעות רישום במרשמים רשמיים כגון רשם המשכונות, לשכת רישום המקרקעין וכדומה.
 • ייעוץ הכוונה בתחום יחסי הממון ועריכת הסכמי ממון שונים.
 • שימוש בכלים משפטיים שונים מתחום דיני המשפחה.
 • שימוש בכלים משפטיים מתחום דיני הקניין (הטלת הגבלות קנייניות ואחרות על הנכסים במטרה להגן עליהם).

כמובן שמדובר ברשימה חלקית של כלים משפטיים שמטרתם לסייע בהגנה משפטית נכונה על אנשים ונכסים.