הסכם ממון טרום נישואין

מה הם היתרונות בעריכת הסכם ממון ספציפי, גם כאשר ההסכם תואם את ברירת המחדל הקבועה בחוק ? 


א. הסדרה של אופן והליך הפרידה


כמעט בכל הסכמי הממון שנערכים במשרדנו אנו כוללים סעיפים המתייחסים להליך הפרידה בין בני הזוג, כאשר סעיפים אלו יכולים לכלול התייחסות לחובת הצדדים לפנות לייעוץ זוגי טרם ההחלטה הסופית להיפרד ו/או התייחסות לחובת הצדדים לפנות לגישור ולנסות להגיע להסכם גירושין מוסכם בדרכי שלום טרם פניה לערכאות ו/או התייחסות לחובת הצדדים שלא לעכב מתן גט בניגוד לרצון בן/בת הזוג ועוד, הכול בהתאם לרצון ולהסכמות המתקבלות בין בני הזוג.

למותר לציין, כי אין מדובר בהסכמות של רצון טוב בלבד, ובד"כ אנו מציינים בהסכם הממון סנקציות ממוניות לבן זוג שאינו נוהג בהתאם לאופן ולהליך הפרידה עליו הוסכם בין בני הזוג בהסכם הממון, וזאת על מנת לדרבן את הצדדים לפעול בדיוק בהתאם להסכמות אליהם הגיעו טרם נישואיהם.

להסכמות אלו המתקבלות בין בני הזוג טרם נישואיהם ובשעה שהם אוהבים ומשוחחים ביניהם בפתיחות ובהבנה הדדית יש ערך שלא יסולא בפז, והן יכולות בשעת דחק או בשעת ריב ומדון להציל את בני הזוג מהליך גירושין או לחילופין להצילם מהליך גירושין כואב ארוך ויקר, ולהפכו להליך גירושין שנעשה ביישוב הדעת ובמינימום פגיעה כלכלית ורגשית בצדדים ובילדיהם (אם ישנם כאלו. 


ב. הסדרה של אופן ההתנהלות הכלכלית במהלך הנישואין


כך למשל, יכול בן זוג המרוויח עשרות אלפי דולרים בחודש, ואינו מעוניין להעמיד את מלוא הסכום לטובת כלל נכסי בני הזוג, לקבוע יחד עם הצד השני, כי רק חלק מסוים משכרו/רווחיו יועבר לרווחת התא המשפחתי, ואת היתר הוא יהיה זכאי להפקיד בחשבון פרטי שהזכויות בו לא יהוו חלק מכלל נכסי בני הזוג.
זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות לצורך להסדיר התנהלות כלכלית במהלך הנישואין ולא רק עם סיומם. צורך זה עולה לעיתים קרובות מאד, שכן פעמים רבות ומעמים שונים הצדדים אינם מעוניינים לקיים שיתוף מלא עם בן הזוג השני בכל ההכנסות שיהיו במהלך הנישואין. ללא הסכם ממון שמסדיר עניין זה מפורשות הרי שכל נכס שנצבר על ידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין שייך בעצם לכלל נכסי בני הזוג וכל אחד מבני הזוג זכאי למחצית הימנו. 

 

ג. פירוט ספציפי של הנכסים עמם מגיע כל אחד מבני הזוג

למה הכוונה? ראשית, פירוט ספציפי של הנכסים שעמם מגיע כל בן זוג לקשר הנישואין שם קץ למחלוקת האפשרית אילו נכסים אכן היו שייכים לבן הזוג טרם הנישואין ואילו נצברו לאחר מכן. אולם חשוב מכך, אי הבנה ואי הסדרה של אופן הניהול של הנכסים הפרטיים, עשוי להביא במשך השנים לזליגתם של הנכסים הפרטיים לכלל נכסי בני הזוג אף אם מדובר בנכסים שהיו שייכים לבן הזוג טרם הנישואין או בנכסים שהוא קיבל במתנה או בירושה. במסגרת הסכם הממון אנו נוהגים לא רק לפרט את הנכסים הפרטיים שלא יכללו בכלל נכסי בני הזוג אלא גם להסדיר את אופן הרישום ו/או הניהול ו/או המכירה של הנכסים הנ"ל על מנת לשמרם כנכסים פרטיים של בן הזוג לו היו שייכים. 


ד. אינדיקציה מדהימה לטיב היחסים האמיתי בין בני הזוג ויכולתם לנהל דיאלוג ולהגיע להסכמות 

 יתרון עצום נוסף שאנו מוצאים בכל פעם מחדש בעריכת הסכם ממון ספציפי הנו היותו של הליך גיבוש הסכם הממון וחתימתו ראי משקף ליחסיהם של בני הזוג. אין טוב מדיון בנושאים המפורטים בהסכם הממון כדי לגלות באמת מיהו בן הזוג שעמו מבקשים לבוא בברית הנישואין וכיצד הוא רואה באמת את החיים המשותפים. מי שמבקש להיכנס לקשר נישואין אמיתי המבוסס על אמת כנות ואהבה ראוי לו לברר את כל הנושאים המהותיים טרם הנישואין ולהעלות את הדברים על הכתב באופן מסודר במסגרת הסכם ממון המאושר כדין. התנגדות של צד לדון ו/או לברר נושאים מהותיים אלו ו/או אי הסכמות בין בני הזוג ואי יכולתם להגיע להסכם ממון המוסכם על שניהם מעידה פעמים רבות על אי התאמה בין בני הזוג . אנו סבורים כי ראוי לה לאותה אי התאמה להתגלות טרם הנישואין ולא לאחריהם.

אין לנו ספק, כי בני זוג שביררו ביניהם את הנושאים המהותיים הנוגעים לקשר הנישואין והגיעו להסכמות ביניהם ואף העלו אותן על הכתב עוד טרם הנישואין – מתחילים את דרכם המשותפת על מצע מוצק ואיתן, ומקטינים מאד את האפשרות לפירוק טראומתי של קשר הנישואין.
למרבה הצער, דווקא אותם זוגות הנמנעים מעריכת הסכם ממון, הם בדרך כלל הזוגות שנדרשים לו בהמשך הדרך יותר מכל. לעומת זאת, הזוגות שמשכילים לדון על הדברים ולהסדירם ביניהם מראש – הם גם אלו שיודעים לאחר מכן לנהל את חייהם בתבונה ובהגינות, ולהימנע ככל האפשר מפירוק כואב ויקר של קשר הנישואין. 


טל:  08-9718725, פקס: 08-9700712, דוא"ל: ruth@ruth-eldan.co.il, 
ערער 9 (מרכז עזריאלי, בית שמעון, קומה 5) מודיעין 7177075