ידועים בציבור הסכנות הממוניות

ידועים בציבור - הסכנות הממוניות 


התופעה של ידועים בציבור הולכת ומתרחבת בציבור ככל שעוברות השנים. זוגות רבים, שאינם מעוניינים להיכנס למחויבות של נישואין או שזוהי להם מערכת יחסים שנייה ואף שלישית או יותר, מעדיפים לחיות יחדיו שנים מבלי להינשא זה לזה ומבלי לקשור עצמם בקשר נישואין מחייב.

העניין הוא, שפעמים רבות, הם אינם מודעים לתוצאות הממוניות הכרוכות בחיים משותפים, ואשר ההשלכה שלהן עשויה להיות קשה ומרחיקת לכת הרבה יותר מקשר נישואין.

חשיפה מכוח שתי מערכות דינים


בני זוג החיים יחדיו כידועים בציבור חשופים לתביעות רכושיות מצד בן/בת הזוג והיורשים של בן/בת הזוג, מכוח שתי מערכות שונות : 

  1. ממערכת דיני הממון והרכוש המחילה את חזקת השיתוף על ידועים בציבור, ובכך חושפת את הידוע/ה בציבור לתביעה של מחצית רכוש מכוח חזקת השיתוף במקרה של פרידה ו/או מוות. חשוב במיוחד לדעת, כי החשיפה אינה רק מבן/בת הזוג אלא גם מהיורשים של בת/בת הזוג. 
  2. ממערכת דיני הירושה, החושפת את הידוע/ה בציבור (או יותר נכון את יורשיו/יורשיה) לכך שבמקרה של פטירה – הידוע/ה בציבור יירשו מחצית מהעיזבון. 

בני זוג החיים יחדיו תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף עשויים להיכנס תחת המטרייה המשפטית של מה שמכונה "ידועים בציבור". מרגע שהללו נכנסו למטרייה משפטית זו הרי שמתרחשים שני דברים: 

  1. מכוח מערכת דיני הממון, עשויה לחול עליהם "חזקת השיתוף", שמשמעותה הנה שיתוף בכלל הרכוש. חזקה זו יכולה לחול על הרכוש שנצבר בחייהם המשותפים, אולם הבעיה העיקרית היא שחזקה זו יכולה לחול גם על הרכוש הפרטי של כל אחד מבני הזוג (לרבות נכסים קודמים שצבר טרם הקשר עם בן הזוג, ירושות שקיבל לפני הקשר עם בן הזוג או במהלכו וכן מתנות שקיבל לפני הקשר עם בן הזוג או במהלכו). במקרה של פרידה – יכול בן הזוג לתבוע מחצית מכלל רכושו של בן זוגו. במקרה של מוות – יכול בן הזוג לתבוע סעד הצהרתי לפיו מחצית מכלל הרכוש של בן הזוג שייך לו וכלל אינו חלק מהעיזבון. 
  2. מכוח דיני הירושה, במקרה של מוות – יכולים בן/בת הזוג של הנפטר/ת הידועים כידוע/ה בציבור לדרוש מחצית מהעיזבון מכוח היותו/היותה ידוע/ה בציבור. 

את שתי התביעות הנ"ל יכולים להגיש לא רק בן/בת הזוג של הידוע/ה בציבור, אלא גם היורשים/צאצאים של בן/בת הזוג. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הידוע בציבור ובן/בת הזוג שלו נפטרים שניהם, והצאצאים שלהם - שפעמים רבות - לא ממש נמצאים ביחסים טובים, מנהלים מלחמות חורמה האחד כנגד השני. 


מה  הסכנה ? אובדן עד 3/4 מהרכוש המשפחתי

 
כך, למשל ידועה בציבור, שחיה עם בן זוג ללא שערכו ביניהם הסכם ממון וצוואה - עשויה לתבוע ולקבל עם פטירתו 3/4 מכלל הרכוש של בן זוגה שנפטר (מחצית מהרכוש מכוח חזקת השיתוף, ומחצית נוספת מהמחצית הנותרת מכוח דיני הירושה).
זו עלולה להיות תוצאה רכושית קשה מאד לידוע בציבור, שכלל לא נתכוון אליה, והיא עלולה להעמיד את יורשיו בסיטואציה קשה ובסכנה ממשית של מידור מעיקר הרכוש שלו. כמובן שהדבר נכון גם לגבי ידוע בציבור, שחי עם ידועה בציבור, ולעניין זה אין כל חשיבות להבדל בין המינים.

יתר על כן, הזכות לתבוע מחצית מהרכוש ולאחר מכן מחצית מהעיזבון, כמפורט לעיל, קמה לא רק לידוע/ה בציבור, אלא גם ליורשיהם של הידוע/ה בציבור. פעמים רבות, לא הידוע/ה בציבור הם שפותחים במסכת התביעות, אלא יורשיהם של הידוע/ה בציבור, הם אלו שתובעים מיורשי הידוע/ה בציבור שנפטר והותיר נכסים, הן מחצית מהרכוש של הנפטר/ת בעל/ת הנכסים מכוח חזקת השיתוף, והן את המחצית של העיזבון של בעל/ת הנכסים (מה שנותר לאחר חלוקת הרכוש מכוח חזקת השיתוף) מכוח זכות הירושה.

סיפור מעשה ...

 
להמחשת הסכנות והעוול הנורא, שעלול להיווצר מפאת הדין הקיים כיום, נספר סיפור היפותטי, שדומים לו מתרחשים במחוזותינו לא מעט:

אברהם נישא בצעירותו לאשת נעוריו - שרה, וביחד הקימו בית ומשפחה למופת ונולדים להם 3 ילדים. במהלך חייהם המשותפים אברהם ושרה צוברים נכסים רבים, ואף מקבלים מתנות וירושות שונות, הנרשמים על שמם. לקראת סוף שנות השישים שלהם מחליטים אברהם ושרה למכור את כל נכסיהם, ובכסף שקיבלו תמורת מכירת כל נכסיהם - לרכוש וילה בקיסריה על חוף הים ולהזדקן יחדיו בשלווה כפי שחלמו תמיד.

למרבה הצער, שרה נפטרת ממחלה, ואברהם נותר לבדו בוילה הענקית בקיסריה. ילדיהם של אברהם ושרה מוותרים על חלקם בירושת אמם, ומסכימים, כי מלוא הזכויות בוילה בקיסריה יירשמו על שם אביהם אברהם, מתוך הנחה, שבסופו של יום ולאחר פטירת אביהם האהוב, הם יירשו את הווילה, יימכרו אותה ויתחלקו בתמורה בגינה בחלקים שווים.

לאחר 3 שנות אלמנות קשות פוגש אברהם את הגר – אישה נאה בת חמישים, ולאחר זוגיות של כשנה, הם עוברים לגור יחדיו בוילה בקיסריה ומנהלים זוגיות הרמונית ומשק בית משותף. הגר מתבררת כאישה טובה ובת זוג אוהבת ותומכת לאברהם. היא אף מציעה, כי את החיסכון הכספי, שמהווה את כל רכושה עלי אדמות בסך של 500,000 ₪ ישקיעו בשיפוץ הווילה בקיסריה על מנת להתאימה לאברהם, שהנו כבר בא בימים ואינו בקו הבריאות. וכך, אברהם והגר משפצים את הווילה בקיסריה בכספי חסכונותיה של הגר, ומתאימים אותה לקשיים ולמגבלות הרפואיות של אברהם.

לאחר חלוף חמש שנים בהם התגוררו אברהם והגר בווילה המשופצת, וחיו חיים זוגיים הרמוניים תוך חיי שיתוף מלאים – נפטר אברהם. הגר נותרת לגור בווילה וילדי אברהם מאפשרים לה עד שתמצא סידור חילופי להמשיך ולגור בווילה בקיסריה ולהעמיד לרשותה את כספי חשבון העו"ש המשותף לה ולאביהם כאות תודה לאהבתה וטיפולה המסור באביהם. מקץ חצי שנה ממות אברהם – מעורבת הגר בתאונת דרכים והולכת גם היא לעולמה. עוד טרם חלוף 30 הימים למותה של הגר – מקבלים יורשיו של אברהם תביעה משפטית מאת ילדיה של הגר, שאותם כלל לא הכירו שכן הללו בקושי טרחו לשמור קשר עם אמם, ובה הם תובעים כדלקמן:

  1. להצהיר, כי מחצית מהזכויות בווילה בקיסריה שייכות לאמם הגר ז"ל מכוח חזקת השיתוף.
  2. לקבוע, כי אמם הגר זכאית גם למחצית מ - 50% הנותרים בזכויות בווילה בקיסריה מכוח היותה ידועה בציבור של אברהם והזכאית לרשת מחצית מעיזבונו. 

סה"כ – תובעים יורשיה של הגר – 75% מהזכויות בווילה בקיסריה, ששווייה מוערך בעשרים מיליון ₪.

מופרך? כלל וכלל לא. ליורשיה של הגר סיכויים לא רעים לקבל את מבוקשם או לפחות חלק נכבד מהמילונים שהווילה שווה, וזאת על אף שאמם הגר, שעמה לא טרחו להיות בקשר, מעולם לא העלתה על דעתה לתבוע זכויות כלשהן בווילה של אברהם ו/או לתבוע באופן כלשהו את ילדיו שתמיד היו כה הוגנים ואדיבים כלפיה.

לסיכום: יורשי הידוע/ה בציבור שהיה בעל הנכסים, עשויים למצוא עצמם מאבדים 3/4 מהרכוש של אביהם/אמם לטובת יורשי הידוע/ה בציבור שהגיע/ה לקשר הזוגי חסר כל. למרבה הצער, תוצאה אבסורדית זו מתרחשת לא פעם, ויוצרת עוול נוראי.

 
מה עושים?

 
על מנת להתגונן מפני תוצאות הרסניות אלו, יש לפעול לקיומם של שניים: 

  1. הסכם ממון בין ידועים בציבור – הסכם זה מסדיר את חלוקת הרכוש בין הידועים בציבור במקרה של פרידה ו/או מוות של אחד מהם. באמצעותת הסכם הממון נמנעים מהסכנות מתחום דיני הממון ומהחלת חזקת השיתוף והידוע/ה בציבור אינו מקבל דבר מבן/בת זוגו למעט מה שהוסכם ביניהם מלכתחילה. 
  2. צוואה – הצוואה מסדירה את חלוקת העיזבון למקרה של פטירת בן/בת הזוג,  וקובעת במפורש מה יירש (אם בכלל) בן/בת הזוג נותרת בחיים.

 רק באמצעות שני אלו יכולים מי שיש להם ידוע/ה בציבור לשלוט על נכסיו/ה ולמנוע תוצאות נוראיות של אובדן הרכוש לטובת הידוע/ה בציבור בניגוד גמור לרצונם ולכוונתם.

כל הימנעות מלערוך הסכם ממון וצוואה הנם פתח לסכסוכים נוראיים ולעוול נורא שעשוי להתרחש ולהותיר את הידוע/ה בציבור או את יורשיו ללא חלק נכבד מהרכוש המשפחתי, שנצבר במשך עשרות שנים. גם מי שסומך במאת האחוזים על בן/בת זוגו, שיפעל רק בתום לב ולא ינצל את המצב לרעה – חייב לערוך הסכם ממון וצוואה, שכן כפי שפורט לעיל, הסכנה עשויה להגיע לא מבן/בת הזוג, אלא מיורשיהם של אותו בן/בת זוג, שמונחים רק מחמדנות וציניות ללא גבולות.


טל:  08-9718725, פקס: 08-9700712, דוא"ל: ruth@ruth-eldan.co.il, 
ערער 9 (מרכז עזריאלי, בית שמעון, קומה 5) מודיעין 7177075