מתי הסכם ממון מסייע בחיסכון במסי נדל"ן?

פסיקה עדכנית של בימ"ש מחוזי קובעת, כי מגורים משותפים בדירה בבעלות בן הזוג המעוגנת בהסכם ממון - אינה שוללת הפרדה רכושית, ומותירה את הטבת המס של דירה יחידה לה זכאית בת הזוג

כבוד השופט ד"ר אבי גורמן [בימ"ש מחוזי], תן לאחרונה פס"ד הקובע, כי מגורים משותפים בדירה הנמצאת בבעלות של בן הזוג בלבד, כאשר הבעלות של בן הזוג מעונגת בהסכם ממון, שנערך בין בני הזוג, לא שוללים קיומה של הפרדה רכושית לעניין דיני המס, ובלבד שמוכח, כי מדובר בהפרדה רכושית אמיתית הנשמרת בפועל ע"י בני הזוג.

המשמעות של הפסיקה היא, כי אם למשל בן הזוג הביא עמו דירה לנישואין, ונקבע לגביה בהסכם ממון, כי הדירה שייכת לו בלבד על אף מגורים משותפים של בת הזוג בדירה, הרי שבמקרה של רכישת דירה משותפת על ידי שני בני הזוג, בת הזוג תהיה זכאית בגין מחצית הדירה שלה למדרגות מס רכישה של דירה יחידה [עניין שמשמעותו פעמים רבות חיסכון במס שמגיע לעשרות ואף למאות אלפי ₪].

בפסיקתו הנכונה והצודקת, נתן כבוד השופט גורמן הכרה של דיני המס למציאות היומיומית הקיימת בשטח, והכיר בעובדה שלעיתים קרובות אין במגורים משותפים בדירה כדי לפגוע בהיותה שייכת לאחד מבני הזוג בלבד, והותיר לצד, שהדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה, את הזכאות לרכוש דירה השייכת לו/לה תוך שימוש במדרגות המס של דירה יחידה.

לפסק הדין השלכות פרקטיות על לא מעט תאים משפחתיים, והוא מדגיש את החשיבות של התנהלות נכונה של בני זוג בכל הקשור להסדרת יחסי הממון ביניהם באופן מסודר ותוך ייעוץ נכון הן מבחינת דיני המשפחה והן מבחינת דיני הנדל"ן ומיסוי הנדל"ן.

לסיכום, צד המגיע לנישואין עם דירה קודמת, ומבקש לשמור את הזכויות בה כקניינו הפרטי [ולא להחיל לגביה הסדר איזון המשאבים ו/או חזקת שיתוף], נדרש לערוך הסכם ממון מסודר המנוסח כדבעי [לרבות אישורו כדין] ולהקפיד על הפרדה רכושית בפועל.

קיומו של הסכם ממון ברור ומאושר והקפדה על ההפרדה הרכושית שנקבעה בהסכם הממון, נדרשים משני טעמים:

  • על מנת להגן על בעלות בדירה בכל הקשור לדיני משפחה ויחסי הממון מול בן/בת הזוג.
  • על מנת לשמור על הזכאות של הצד, שהגיע/ה לנישואין ללא דירה, לרכוש בבוא היום דירה משלו/שלה תוך שימוש במדרגות המס של דירה יחידה.

פסה"ד הנ"ל ממחיש שוב את החשיבות של עריכת הסכמים ומסמכים בתוך המשפחה [הסכמי ממון, הסכמי גירושין, צוואות, הסכמי מתנה ועוד] תוך התייחסות לאספקטים של מיסוי נדל"ן.