אתם עשויים להוריש ליורשים ביחד עם הדירות מסי שבח הנעים בין עשרות למאות אלפי ש"ח.


יש בבעלותכם יותר מדירת מגורים אחת? 

אם כן - ביחד עם דירות המגורים, שאתם מתכננים להוריש ליורשים שלכם, תורישו להם גם מסי שבח (אלא אם כן תתכננו את ההורשה נכון ותצמצמו את המסים). 

מרבית האנשים אינם מודעים לכך, שאם הם מורישים לילדים יותר מדירת מגורים אחת, הם מורישים להם את מסי השבח החלים על מכירת הדירות שירשו, ונעים בד"כ בין עשרות אלפי ש"ח למאות אלפי ש"ח ומעלה.

עד לתאריך 31/12/2013 היורשים נהגו להימלט ממסי השבח באמצעות מכירה פעם בארבע שנים באמצעות שימוש בפטור ממס שבח (במכירה אחת לארבע שנים). 

החל מיום 1/1/2014 הפטור במכירה של פעם בארבע שנים בוטל, ואין עוד דרך למכור את הדירות שהתקבלו בירושה מבלי לשלם עליהם מסי שבח. הדבר מקבל משנה תוקף לאור העובדה שברוב המקרים מדובר בנכסים, שנרכשו בסכומים נמוכים ושווים עלה מאד במשך השנים, ולכן מס השבח שיש לשלם בעת מכירתם מגיע לסכומים משמעותיים.

מאחר ורוב האנשים כלל אינם מודעים לשינויים שחלו בחוק מיסוי מקרקעין ביום 1/1/2014 ולסכומי מס השבח העצומים, שהולכים וצוברים תאוצה ככל שחולפות השנים, יותר ויותר יורשים מגלים, שיחד עם הדירות הם יורשים גם מסים עצומים, בדיוק כפי שהתרעתי במאמר: כמה ישלם יורש של יותר מדירה אחת - כתבה מיום 12 מאי 2015 כלכליסט.pdf

בנוסף למסי השבח שיורשים עשויים לשלם על מכירת דירות הירושה שקיבלו מהוריהם, הירושה עשויה להשפיע מהותית גם על המיסוי של הדירה הפרטית שלהם - השייכת להם ללא קשר לירושה - ולגרום לכך שיחולו מס שבח ורכישה גם במסגרת מכירת/רכישת נכסים פרטיים שלהם, שכלל אינם קשורים לירושה.

לאור זאת, אנו ממליצים לכל משפחה, שיש לה יותר מדירת מגורים אחת לברר את מסי הנדל"ן החלים על נכסי הנדל"ן המשפחתיים, ולבחון איתנו בפגישת ייעוץ מסודרת את האפשרויות השונות לתכנון מס ו/או תכנון הורשה נכון במטרה להפחית את המס על נכסי הנדל"ן המשפחתיים. 

מה הייעוץ והליווי שלנו כוללים, ובמה הם שונים מיועצים בנושאי מיסוי נדל"ן?

  • בדיקה: בחינה וחישוב של גובה המס החל על נכסי הנדל"ן של המשפחה. 
  • ייעוץ מקיף כחוק: ייעוץ מקיף באשר לאפשרויות תכנון ההורשה האופטימליות והחוקיות עבור המשפחה. הייחודיות שלנו היא שהייעוץ שלנו מתייחס הן לאספקט של הפחתת המס והן לאספקט של הגנה על ההון המשפחתי והסדרה נכונה של ההורשה על מנת שתעשה באופן הטוב והיעיל ביותר, ותשקף במדויק את רצון המורישים ואת טובת בני המשפחה. 
  • יישום בפועל: מאחר ואנחנו עומדים מאחורי הייעוץ שלנו, ועל מנת לפשט את העניין ולאפשר ללקוחותינו לקבל את כל הנדרש תחת קורת גג אחת, אנחנו לא רק מייעצים, אלא גם מיישמים בפועל מבחינה משפטית את התכנון האופטימלי, כפי שסוכם עליו ביחד עם בני המשפחה.

מעוניינים לבדוק כיצד נכון לכם לתכנן הורשה? אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר