מתכננים להוריש יותר מדירה אחת


מתכננים להוריש יותר מדירה אחת?
אתם עשויים להוריש ליורשים ביחד עם הדירות מיסי שבח הנעים בין עשרות למאות אלפי ש"ח.


יש לכם יותר מדירת מגורים אחת? אם כן - דעו לכם שביחד עם דירות המגורים שאתם מתכננים להוריש ליורשים שלכם, תורישו להם גם מיסי שבח נכבדים מאד (אלא אם כן תתכננו את ההורשה נכון ותצמצמו את המסים). 


מרבית האנשים אינם מודעים לכך, שאם הם מורישים לילדים יותר מדירת מגורים אחת, הם מורישים להם את מיסי השבח החלים על מכירת הדירות שירשו, ונעים בין עשרות אלפי ש"ח למאות אלפי ש"ח.

עד לתאריך 31/12/2013 היורשים נהגו להימלט ממסי השבח באמצעות המתנה ומכירה פעם בארבע שנים באמצעות שימוש בפטור ממס שבח (במכירה אחת לארבע שנים), שהיה קיים בסעיף 49 ב (1) לחוק מיסוי מקרקעין.

החל מיום 1/1/2014 הפטור במכירה של פעם בארבע שנים בוטל, ואין עוד דרך למכור את הדירות שהתקבלו בירושה מבלי לשלם עליהם מסי שבח. הדבר מקבל משנה תוקף לאור העובדה שברוב המקרים מדובר בנכסים שנרכשו בסכומים נמוכים ושווים עלה מאד במשך השנים, ולכן מס השבח שיש לשלם בעת מכירתם מגיע לסכומים משמעותיים.

מאחר ורוב האנשים כלל אינם מודעים לשינויים שחלו בחוק מיסוי מקרקעין ביום 1/1/2014 ולסכומי מס השבח העצומים, שהולכים וצוברים תאוצה ככל שחולפות השנים, יותר ויותר יורשים עומדים לגלות שיחד עם הדירות הם יורשים גם מסים עצומים.

בגלל חישוב המס הליניארי (לקריאה בדבר אופן חישוב מס השבח ומהו השבח הליניארי) סכומי מס השבח גדלים משנה לשנה, ואם מחירי הנדל"ן יישארו כמות שהם או אף ימשיכו לעלות, סכומי המס צפויים להגיע בעוד מספר שנים לסכומי עתק.

מאמר שלי, שהתפרסם בכלכליסט כבר במאי 2015 ושכותרתו "כמה ישלם יורש של יותר מדירה אחת" נתן סקירה קצרה על העניין.

בנוסף למסי השבח שיורשים עשויים לשלם על מכירת דירות הירושה שקיבלו מהוריהם, הירושה עשויה להשפיע מהותית גם על המיסוי של הדירה הפרטית שלהם - אותה רכשו ללא קשר לירושה - ולגרום לכך שיחולו מס שבח ורכישה גם במסגרת מכירת/רכישת נכסים פרטיים, שלהם, שכלל אינם קשורים לירושה.

לאור זאת, אנו ממליצים לכל משפחה שיש לה יותר מדירת מגורים אחת לברר את מסי הנדל"ן החלים על נכסי הנדל"ן המשפחתיים, ולבחון איתנו את האפשרויות השונות לתכנון הורשה נכון במטרה להפחית את המס.

כמה ישלם יורש של יותר מדירה אחת - כתבה מיום 12 מאי 2015 כלכליסט.pdf