צוואות הדדיות הדרך לשמירה על ההון המשפחתי

צוואות הדדיות - הדרך לשמירת ההון המשפחתי

  • חושבים לעשות סדר בהון המשפחתי ולערוך צוואה מסודרת?

  • מעוניניים להבטיח את העצמאות הכלכלית שלכם ושל בני הזוג שלכם באחרית ימיכם, ויחד עם זאת להבטיח גם שהרכוש שצברתם יחדיו יישמר בתוך התא המשפחתי ויגיע בסופו של יום לילדים שלכם?

  • רוצים להבטיח שאף אחד לא יוכל לגזול את הרכוש מהיורשים שלכם?

  • רוצים לוודא שהיורשים לא ישלמו מסים עצומים על נכסי הנדל"ן שאתם מורישים להם?

אם התשובות לשאלות אלו או לחלקן חיובית - כדאי לכם מאד לשקול עריכת צוואות הדדיות, שכן עריכת צוואות הדדיות הנה אחד הכלים החיוניים הקיימים כיום לא רק להורשה נכונה של הנכסים, אלא גם לתכנון מס נכון ולשמירת ההון המשפחתי בתוך התא המשפחתי.

נושא הצוואות ההדדיות מוסדר בסעיף 8א לחוק הירושה, ועריכת צוואות הדדיות  מקצועית, יכולה ליתן מענה לכל אחד מהנושאים הבאים   :

  1. הורשה בהתאם לרצון כל אחד מהמצווים [הצוואה ההדדית יכולה להיות זהה אצל שני המצווים, אך היא יכולה להיות גם שונה אצל כל אחד מהמצווים, שכן המילה הדדי משמעותה הסתמכות הדדית של המצווים האחד על השני, ולא בהכרח הדדיות בהורשה]. 
  2. דאגה לבן הזוג הנותר בחיים, ומתן חופש פעולה לבן הזוג הנותר בחיים ליהנות ולהשתמש ברכוש המשותף מבלי להזדקק להסכמת הילדים ו/או בית המשפט לביצוע פעולות ברכוש המשותף.
  3. הגנה משפטית שמטרתה לוודא, כי הרכוש, שנצבר על ידי המצווה, יישמר ויעבור בסופו של יום ולאחר 120 שנה של שני ההורים לילדיהם המשותפים, ולא יזלוג החוצה. נושא ההגנה על ההון הנו חשוב במיוחד לאור ריבוי המקרים של מטפלים/נוכלים/צדדים שלישיים, אשר התעשרות על חשבונם של אחרים וניצול חולשה כדי להשיג הון  הפכה אצלם לאומנות של ממש.
  4. תכנון בכל הקשור לצמצום המסים שיחולו בהורשה, ובעיקר מיסי מקרקעין. בהורשה הכוללת נכסי מקרקעין עשויים לחול על היורשים תשלומי מס כבדים ביותר (ראה מאמר בעניין). תכנון מס נכון בהורשה ובמסגרת עריכת צוואות הדדיות יכול למנוע חלק נכבד מהמסים. ראה  "תכנוני מס בעריכת צוואה"

משרדנו פיתח מומחיות ייחודית בנושא הגנה על ההון המשפחתי ותכנון מס בהורשה, והנו אחד המשרדים הבודדים בארץ, שבמסגרת עריכת צוואות נותן דעתו לא רק להסדרת ההורשה בהתאם לרצון המצווה/המצווים, אלא פותח בפני לקוחותיו צוהר חשוב מאין כמותו בכל הקשור לשמירה והגנה על ההון המשפחתי ולתכנון מס נכון להקטנת חיובי המס על מצבת הנכסים ככל האפשר.


על מנת ליתן ללקוחותינו את השירות המקצועי ביותר, תהליך הכנת הצוואה במשרדנו מורכב משני שלבים:

  1. פגישה מקדמית לצורך בירור מצבת הנכסים והרצונות של המצווה/מצווים בכל הקשור להורשה, וכן בחינת היבטים של מיסוי ושל הגנה על ההון המשפחתי.
  2. על סמך הפגישה המקדמית, ניתנת הצעת מחיר לכתיבת הצוואה/הצוואות בהתאם לצרכים ולרצון המצווה/המצווים כפי שעלו והתבררו בפגישה המקדמית.
טל:  08-9718725, פקס: 08-9700712, דוא"ל: ruth@ruth-eldan.co.il, 
ערער 9 (מרכז עזריאלי, בית שמעון, קומה 5) מודיעין 7177075