רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - ייצוג יזמים בפרויקטי נדל"ן

08-9718725

 

ליווי משפטי ליזמים/קבלנים


אנו מעניקים ליווי משפטי מלא לקבלנים ו/או יזמים בתחום המקרקעין המעוניינים להקים מיזם או פרויקט נדל"ני. הליווי המשפטי כולל:
  • טיפול וליווי משפטי מלא עד לרכישת הקרקע ורשומה על שם היזם/קבלן ברכישה מגורם פרטי.  
  • טיפול וליווי משפטי מלא עד להנפקת חוזה פיתוח/חכירה ברכישה מאת רשות מקרקעי ישראל.  
  • הכנת הסכמים עם קבלני משנה, יועצים, ספקים וכיוצא באלה הדרושים במהלך בניית הפרויקט.  
  • עריכת וחתימת הסכמי ההתקשרות עם רוכשי הדירות בפרויקט. 
  • ניהול רישום זכויות הדיירים כבאי כוח של היזם/קבלן.  
  • רשום הבניין/בניינים כבתים משותפים ורישום זכויות הדיירים ברשות מקרקעי ישראל  ו/או בלשכה לרישום מקרקעין. 
הליווי המשפטי הניתן על ידינו הנו ליווי יסודי ומקצועי ביותר המשלב הן הבנה מצוינת בתחום המקרקעין, מיסוי המקרקעין והשעבודים, והן התנהלות ועבודה נכונה מול בנקים מלווים, מינהל מקרקעי ישראל, עיריות ושאר הגורמים המעורבים בפרויקט הנדל"ן.
 
כמו כן, אנו מקפידים על איכות שירות מצוינת מול רוכשי הדירות המאפשרים התנהלות מתוך שיתוף פעולה ואמון הדדי. 

 

ליווי משפטי לבעלי מקרקעין


אנו מעניקים ליווי משפטי לבעלי קרקע, שיש ברשותם מגרש או נכס מקרקעין, ושוקלים אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
  • מכירת הקרקע/הנכס ליזם/קבלן.
  • השבחת הקרקע/הנכס לצורך מכירתו לאחר ההשבחה.  
  • ייזום ובנייה על הקרקע.
  • התקשרות בעסקת קומבינציה בקשר עם הקרקע/הנכס.

אנו מלווים את בעלי הקרקעות/הנכסים החל משלב ההתלבטות וניהול המו"מ ועד לסיום מוצלח של הפרוייקט ו/או העסקה.