עורך דין צוואות במודיעין - עו"ד רות אלדן אורנשטיין

08-9718725

איך לערוך צוואה מקצועית?

קשה להמעיט בחשיבותה של הצוואה, שכן היא מהווה ביטוי לרצונו של המצווה למה שייעשה לאחר פטירתו.

הכנתה של צוואה המבטאת את רצונו האמיתי של המצווה ונותנת ביטוי ומענה לרצונו של המצווה גם בתרחישים שונים העשויים להתרחש לאחר פטירת המצווה - הנה מלכאת מחשבת.

הדבר מקבל משנה תוקף במקרים בהם עשויים להתפתח מחלוקות בין בני המשפחה או שישנו בן משפחה הזקוק להתייחסות מיוחדת או יורשים שהנם בעלי צרכים מיוחדים. 

הכנתה של צוואה מקצועית דורשת לא רק הבנה במגוון תחומים והיכרות מצוינת עם חוק הירושה (שהנו חוק מורכב שטעון לימוד יסודי), אלא כובד ראש ושיקול דעת ובעיקר ראייה כוללת וארוכת טווח.

להלן פירוט על קצה המזלג לנושאים אליהם יש ליתן את הדעת במסגרת עריכת צוואה מקצועית:

א. בדיקה מצבת הנכסים של המצווה

טרם פירוט הנכסים המצויינים בצוואה, יש לבדוק שאכן הנכסים לגביהם מצווה המוריש הנ"ל אכן שייכים למוריש ושהנם נכסים ברי הורשה.

לא פעם אנו מגלים, כי אנשים מורישים נכסים שע"פ חוק יחסי ממון ו/או חזקת השיתוף כלל אינם שייכים להם. כמו כן, לעיתים קרובות אנשים  מורישים נדל"ן שטרם הועברו ונרשמו על שמם ו/או שכלל אינם בבעלותם וכו'. כמו כן, לא נדיר לגלות נכסים שכלל אינם ברי הורשה ע"פ חוק הירושה.

מדובר בבדיקה חיונית על מנת שביום פקודה לא יתברר, כי החלוקה שביקש לערוך המצווה כלל אינה אפשרית לאור העובדה שמצבת הנכסים שלו אינה כפי שסבר מלכתחילה.

נציין גם, כי כספי ביטוח חיים וכן קופות וקרנות מחולקים לא פעם אך ורק בהתאם למוטבים שנמסרו על ידי המצווה לחברות/קופות/קרנות,  ולא בהתאם להוראות הצוואה, ואנו מדגישים בפני המצווה, כי בנוסף לעריכת הצוואה מומלץ לו/לה לעדכן את המוטבים בחברות השונות בהתאם לרצונו/ה. 

ב. שיקולי מס בעריכת צוואה   

למצבת הנכסים של המוריש ולאופן חלוקת הנכסים בין היורשים השלכות מיסויות ואחרות לא מבוטלות. עורך צוואה מקצועי נדרש לפרוש בפני המצווה את המצב המיסוי שלו, וההשלכות של צוואותו על המיסים שישלמו יורשיו ו/או על זכאות היורשים לזכות בהטבות שונות (כגון "מחיר למשתכן"), ולהציע ייעוץ שמטרתו חיסכון והקטנת המיסים הצפויים ליורשים ו/או אי פגיעה בזכאויות שיש ליורש.

לקריאה נוספת לעניין ההשלכות המס בהורשה, ראה מאמרים בנושא: "מתכנן להוריש יותר מדירה אחת ? היזהר מלהוריש מסים"כמה מסים ישלם יורש שירש ממוריש מרובה דירות, וכן  תכנוני מס בעריכת צוואה

ג. צוואות הדדיות- לבחון האם ישנה עדיפות לצואוות הדדיות

ככל שהדבר רלבנטי, יש לציין בפני מצווה אפשרות לעריכת צוואה הדדית ביחד עם בן זוג .

היום מקובל מאד שבני זוג עורכים צוואות הדדיות, כאשר כל אחד מהם עורך צוואה בהסתמך על תוכן הצוואה של השני, והשינוי של הצוואה נעשה כל עוד שניהם בין החיים בתיאום ו/או תוך הודעה האחד לשני ולאחר מות מי מהם - בהתאם לקבוע בחוק ו/או בצוואה.

עריכת צוואות הדדדיות הנו כלי רב עוצמה לשימור הרכוש המשפחתי בתוך המשפחה, אך שימוש לא מושכל בו עשוי להביא לתוצאות קשות, שכן לאחר פטירת אחד המצווים - השני כבול בצוואה, שלעיתים אינה תואמת את המציאות ואינה מתמודדת עם הצרכים המשתנים של בן הזוג שנותר או של יתר בני המשפחה.

הכנתה של צוואה הדדית דורשת רגישות וזהירות רבים מאד, ובעיקר ראייה ארוכת טווח והרבה מאד ניסיון. על חשיבות עריכת הצוואה ההדדית לבני זוג שלהם ילדים משותפים, ניתן לקרוא מאמר בנושא "צוואות הדדיות - כלי חיוני לשמירת העצמאות הכלכלית של בני הזוג ושמירת ההון המשפחתי בתוך התא המשפחתי".

ד. התייחסות ליורש אחר יורש 

יש לציין בפני המצווה, כי יש באפשרותו לקבוע מי מי יירש את עזבונו לאחר היורש הראשון. למשל, גבר יכול להוריש את כל נכסיו לאשתו ולצוות, כי לאחר מכן יירשו את הנכסים ילדיו. אחד הנושאים העיקריים שיש ליתן עליהם את הדעת במצב זה הנו האיזון העדין בין הרצון ליתן חופש פעולה ליורש הראשון לבין הרצון לשמר את העיזבון עבור היורשים הבאים אחריו.  

ה. התייחסות ליורש במקום יורש

ישי להציע למצווה סעיף בו מצוין מי יירש את הנכסים אם חלילה היורש הראשון שנקבע בצוואה לא יהיה בחיים במועד פטירת המצווה. 

ו. התייחסות לתנאים בצוואה 

לעיתים קרובות אדם רוצה להוריש נכס או נכסים ליורש מסוים, אך הוא מבקש להתנות זאת בתנאים מסוימים או לחייב את היורש לפעול בנכסים או בכלל באופן מסוים.

נושא התנאים בצוואה הנו נושא מורכב מאד, אשר מצד אחד מאפשר למצווה לצוות על רצונו המלא תוך פירוט של התנאים והמצבים אליהם הוא מעוניין להתייחס ומצד שני יוצר מגבלות לא פשוטות.

מלאכת כתיבת התנאים בצוואה הנה מלאכה קשה ומורכבת הדורשת מומחיות והבנה מקיפים בתחום זה על מנת שהתנאים אכן יכובדו ויהיו יישימים. 

ז. מינוי אפוטרופוס לקטינים ו/או חסויים

במסגרת צוואה ניתן להתייחס למינוי אפוטרופוס לקטינים ו/או לחסוי, ככל שיתברר ביום פטירת המצווה, כי אכן יש צורך למנות אפוטרופוס למי מהיורשים. ניתן לציין בצוואה את זהות האפוטרופוס, וכן ליתן הנחיות והוראות לעניין האפוטרופוסות. האמור לענין האפוטרופסות הנו בגדר בקשה בלבד, שכן רק בית משפט מוסמך להחליט לעניין זה, אבל ככל שאין סיבה מיוחדת לסטות מהבקשה של המצווה - בתי המשפט נוטים לכבד את הבקשה של המצווה לעניין האפוטרופוס שימונה לילדיהם/יורשיהם.  

ח. מינוי מנהל עיזבון

מינוי מנהל עיזבון נדרש בד"כ במקרים מורכבים בהם יש מצבת רכוש המחייבת כינוס של נכסים ו/או ניהולם ו/או תביעות שייש לנהל בשם העיזון ו/או בני משפחה שאינם מסוגלים לכנס או לנהל או לממש את נכסי העיזבון בכוחות עצמם. למצווה אפשרות ליתן הוראות מפורטות למנהל העיזבון המאפשרות לו שליטה והכוונה מסודרים באשר לניהול העיזבון לאחר פטירתו. הדבר חיוני במקרים בהם יש לנהל עסקים לאחר פטירת המצווה ו/או צפויים סכסוכים ומאבקים בין היורשים לבין עצמם ו/או בין היורשים לבין צדדים שלישיים (כגון נושים וכדומה). מינוי מנהל עיזבון במסגרת הצוואה הנו אחד הכלים המתוחכמים שקיימים בדין ומאפשרים למצווה הרבה יותר מחלוקת רכוש ליורשים. למותר לציין, כי כלי זה רלבנטי למקרים מיוחדים בלבד ואין לעשות בו שימוש גורף כפי שעושים לא מעט עורכי דין הממנים עצמם למנהלי עיזבון ללא כל הצדקה. לפירוט בנושא זה ניתן לעבור למאמר "מינוי מנהל עיזבון - כלי רב עוצמה ביד המצווה המעונין בהסדרה שהנה מעבר לחלוקת הרכוש". 

כל אחד מהנושאים אותם ציינו לעיל הנו עולם ומלואו וקצרה היריעה מלפרט את הכללים והעקרונות החלים לגבי כל אחד ואחד מהם. 
 
אימות הצוואה לאחר שנערכה על ידי עורך דין המבין ומתמחה בתחום דני הירושה והצוואות, יכול להיעשות בפני שני עדים, אולם בד"כ אנו נוטים להעדיף צוואות נוטריוניות שע"פ דין נחשבות כצוואה בפני רשות [במשרדנו כמעט כל הצוואות הנן צוואות נוטריוניות המאומתות על ידינו].

לסיום, על עורך צוואה מקצועי ליידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה ברשם הירושה, לפרט בפניו את היתרונות הגלומים בכך וכמובן להנחות את הלקוח כיצד לעשות זאת. 
 

משרדנו מתמחה בתחום הצוואות לרבות ייעוץ לקראת הכנת צוואה, עריכת צוואה והוצאה לפועל של צוואה לאחר פטירת המצווה.