רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - רכישת דירה מקבלן

08-9718725

רכישת נכס/דירה מקבלן


למשרדנו ניסיון רב שנים הן בייצוג קבלנים והן בייצוג רוכשים בעסקאות רכישת דירה חדשה מקבלן או רכישת נכס מסחרי מקבלן.

שני צידי המתרס מוכרים לנו היטב, ואנו שמחים לתרום את הניסיון הרב שלנו בתחום לטובת לקוחותינו המעוניינים לרכוש דירה או נכס מסחרי יד ראשונה מקבלן.
 
למותר לציין, כי רכישת נכס מקבלן הנה עסקה העלולה לטמון בחובה סיכונים רבים לרוכש, וביצועה מחייב ליווי משפטי מקצועי ויסודי. 
  
משרדנו מעניק ליווי משפטי מלא למעוניינים לרכוש נכס יד ראשונה מקבלן, והוא כולל:
  • בדיקת זכויותיו המשפטיות של המוכר בקרקע עליה מתוכנן הנכס להיבנות.  
  • בדיקת קיום היתר בניה לפרויקט/ לבניין.  
  • במקרים של מכירה מוקדמת עוד טרם מתן היתר בנייה (ומקרים אלו נפוצים מאד היום לאור ההנחות הכספיות הניתנות לרוכשים במסגרת מכירה מוקדמת), אנו מוודאים קיומה של זכות ביטול של הסכם המכר במידה והיתר הבניה לא מתקבל תוך פרק הזמן המובטח ו/או במקרה בו ההיתר שונה מהותית מהתוכניות שהוצעו לקונה. 
  • אבטחת כספי הקונה (לרבות בדיקת קיום חשבון ליווי כדין ותשלום באמצעות  שוברים על פי דין) וקבלת ערבויות מכר.  
  • בדיקה של טיוטת הסכם הרכישה המועברת על ידי המוכר מהאספקט המשפטי.  
  • קיום פגישה עם הלקוח לצורך הסבר ממצה של הסכם המכר והנקודות שיש לשים לב אליהן במהלך שלבי העסקה. במסגרת פגישה זו אנו מוודאים כי הלקוח מבין את ההסכם עליו הוא מבקש לחתום ונותנים מענה להערותיו/שאלותיו של הלקוח בקשר עם העסקה. 
  • ניהול מו"מ עם המוכר באשר לנוסח הסכם המכר תוך הגנה ושמירה על זכויותיו של הרוכש.   
  • ליווי של הרוכש במעמד החתימה על החוזה ובדיקת המסמכים עליהם הוא נדרש לחתום במשרדי הקבלן/ב"כ הקבלן.  
  • דיווח למשרדי מיסוי מקרקעין מטעם הרוכשים, ככל שעורך הדין של הקבלן אינו עושה זאת.  
  • מתן מענה לרוכש והנחייה בשאלות שיש לרוכש בהתייחס לשלבי העסקה עד לקבלת מסירת החזקה בנכס .