נאמנות בצוואה - מתי זה נדרש?

למשל, כאשר יש יורש פוטנציאלי, שעשוי להתקשות בניהול ושמירה על נכסים – נאמנות בצוואה יכולה להיות פתרון פרקטי ויעיל מאד.


מהי נאמנות בצוואה ואיך מקימים אותה? 

נאמנות בצוואה הנה קביעת מנגנון בצוואה הכולל הוראות לפיהן עם פטירת המוריש/ה וקבלת צוו קיום צוואה, נכסי העיזבון או חלקם יועברו לניהולו של נאמן (שייבחר על ידי המוריש/ה), והוא ינהל אותם בנאמנות עבור נהנה/נהנים לפי הוראות המוריש. 

סעיף 17 (א) (2) לחוק הנאמנות הוא הסעיף שמאפשר להקים נאמנות באמצעות צוואה. 

מהן הסיבות להקמת נאמנות בצוואה? 

משפחות עשירות מאד, משתמשות בנאמנויות וקרנות נאמנות לצורך העברה בין דורית מורכבת ולצורך תכנוני מס. אבל, אצל רוב המשפחות, הסיבות השכיחות לצורך בהקמת נאמנות בצוואה נובעת בד"כ מאחת מהסיבות הבאות: 

 • חשש מנושים של היורש הפוטנציאלי ורצון של המוריש/ה שהיורש כן ייהנה מחלקו בעיזבון וזאת מבלי שהנושים של היורש יוכלו לגעת בעיזבון.
 • חשש מחוסר יכול של היורש הפוטנציאלי לנהל את נכסי העיזבון באופן שקול ואחראי, ורצון של המוריש/ה, שהיורש כן ייהנה מחלקו בעיזבון מבלי שיוכל לבזבז או לאבד את נכסי העיזבון בחוסר אחריות.
 • רצון להבטיח טיפול בילד נכה/מוגבל באמצעות נכסים, שיעברו לניהול של נאמן שנבחר ע" המוריש/ה וע"פ הוראות לפי החלטת המוריש/ה. 
 • רצון להבטיח ניהול נכסים עבור קטינים או יורשים צעירים עד אשר יגיעו לבגרות (אפשר כמובן גם לקבוע שגיל הבגרות הנו מאוחר מגיל 18 או גיל 21). זה קורה לעיתים קרובות, כאשר מוריש/ה לא מעוניינים שהאפוטרופוס של הקטין (בד"כ הגרוש/ה שאתו נמצאים ביחסים מורכבים ממילא, ינהל גם את הרכוש של הקטין, במקרה של פטירת המוריש/ה), ומעדיפים שהניהול הכלכלי יהיה בידי בן משפחה אחר, שסומכים עליו יותר בכל הקשור לפן הכלכלי.

 במה כרוכה הקמת הנאמנות ואיך התהליך מתבצע בפועל? 

ראשית, בהבנת מנגנון הנאמנות והיכולת שלו לסייע לבני המשפחה להתמודד עם האתגרים, שבגללם הם בכלל שוקלים את העניין. שנית, בחשיבה ותכנון מקצועי במטרה לסייע למוריש/ה לגבש החלטות לגבי: 

 • זהות הנאמן.
 • מהם הנכסים שיועברו לנאמנות
 • מהות ומטרת הנאמנות
 • הוראות פעולה לנאמן
 • מועד סיומה של הנאמנות. 

 רק אחרי שמגבשים החלטות כאמור, ניתן להכין את הצוואה ולהוסיף אליה מנגנון נאמנות ברור ומקצועי ולחתום על הצוואה בהתאם להוראות הדין. 

מה היתרון הכי גדול במנגנון של נאמנות בצוואה?  

מלבד מענה לסוגיה, שבגינה נדרש מנגנון הנאמנות, היתרון הכי משמעותי הוא שבשונה מאפוטרופסות על פי דין על רכוש, הדברים נעשים: 

 • ללא צורך בבתי משפט.
 • ללא צורך בהגשת דו"חות לגורמים חיצוניים.
 • תוך שליטה על זהות הנאמן.
 • תוך שליטה על הנכסים שיועברו לניהול בנאמנות ועל אופן ניהול הנאמנות.

האם יש חסרונות בנאמנות בצוואה? 

כל סיטואציה שבה אדם לא מנהל את נכסיו באופן עצמאי מהווה הכבדה ומצריכה מחשבה ושיקול דעת. 

לכן, בד"כ משתמשים בנאמנות רק כאשר יש צורך אמיתי. מגנון של נאמנות עשוי להראות בתחילה מורכב, אבל ככל שיודעים לבנות מנגנון מקצועי והופכים את הדברים לברורים ומובנים  – אז המנגנון הופך לפשוט יותר. 

הפן הרגשי  

הפן הרגשי הוא משמעותי מאד בקבלת החלטה על מנגנון נאמנות צוואה, כי בד"כ החלטה על מינוי בן משפחה אחד, שיהיה אחראי על ניהול הנכסים של בן משפחה אחר, הנה החלטה לא פשוטה, שיש להקדיש לה מחשבה ושיקול דעת. 

יש בעניין הזה הרבה שאלות/תהיות/חששות, ובלי מענה מקצועי ברור, שמעניק ביטחון שאכן הדברים יתנהלו כשורה, אי אפשר להתקדם בפועל. כמובן ככל שיש לבני המשפחה בהירות גדולה יותר – ההחלטה נהיית קלה יותר. 

מספר המשפחות, שמתמודדות עם סוגיות, שמצדיקות נאמנות בצוואה נמצאת בעלייה מתמדת. לכן, חשוב  להעלות את המודעות למנגנון הנאמנות, שיכול לתת פתרון נגיש ופרקטי במצבי חיים שונים.