פריסת מס שבח ופיצול השבח - הפחתה משמעותית של מס השבח

גם אתם שילמתם עשרות ומאות אלפי ₪ של מס שבח ביתר?

בכל שנה הציבור משלם מאות מיליוני ₪ של מס שבח ביתר בגלל חוסר מודעות לזכאות לפריסת השבח ולחלוקת השבח בין בני זוג! 


ע"פ דו"ח מבקר המדינה, רק בשנת 2014 שולם מס שבח של 670 מיליון ₪ ביתר, בשל: 

  • אי הגשת בקשות לפריסת מס שבח
  • אי חלוקת השבח שנצבר בין בני הזוג ופיצול שומות.

 וזאת בשל חוסר מודעות! 

דו"ח מבקר המדינה קובע שרק אחוז קטן מאד מאלו שכן זכאים להפחתה משמעותית במס השבח – אכן פועלים למיצוי הזכויות שלהם. 

מי בעל המקצוע שאמור להסב את תשומת לב האנשים לעניין? 

בעל המקצוע שאמור להסב את תשומת לבם של האנשים לעניין הנו עוה"ד שמטפל בעסקת מכר הנדל"ן. עוה"ד הנו גם היחיד שבמסגרת הדיווח על העסקה יכול לבצע את חלוקת השבח בין שני בני הזוג (לצורך כך נדרש הגשת שומות נפרדת לכל אחד מבני הזוג) ולבקש פריסת מס שבח ולמנוע מראש תשלום מס ביתר. 

אך מאחר והרבה עורכי דין אינם יודעים כיצד לטפל בפריסות מס שבח, נוצר מצב שבו אנשים מוכרים נכס ומשלמים מס שבח גבוה בעשרות ולעיתים גם מאות אלפי ₪ יותר ממה שצריך. 

רשות המס מצידה לא רק שלא מסבה את תשומת הלב לעניין,  אלא שעד היום ועל אף המלצות מבקר המדינה, היא לא מעמידה לרשות הנישומים מחשבונים מתאימים, שיכולים לסייע להם לבדוק את הזכאות, והדרך היחידה לברר את העניין היא לגשת לעורך דין או ליועץ מס או לרו"ח, שמתמחים בעניין. 

אילו סכומים ניתן לחסוך באמצעות פריסה ופיצול שומה? 

החיסכון הממוצע כתוצאה מפריסת מס שבח יכול לנוע מחיסכון של כמה אלפי ₪ לחיסכון של מאות אלפי ₪. כדי לסבר את האוזן לגבי סכומי החיסכון, אביא לדוגמא 3 תיקים  שטיפלתי בהם: 

  • זוג מבוגר (פנסיונרים של משרד ממשלחתי ומשרד החינוך, שניהם בעלי פנסיה תקציבית) שמכרו מגרש, מס השבח הופחת מסך של  כ 930,000 ₪  ₪ לסך של כ 530,000  ₪ בשל פיצול שומה ופריסת מס שבח לשני בני הזוג.

  • זוג פנסיונרים (הבעל עצמאי בעברו) שמכרו בית, ומס השבח הופחת מסך של כ 170,000 לסך של כ 70,000 ₪ בשל פיצול שומה ופריסת מס שבח לשני בני הזוג.

  • אישה אלמנה (פנסיונרית של משרד החינוך), שמכרה דירה שכללה זכויות בניה, ומס השבח הופחת מסך של כ 260,000 ₪ לסך של כ 170,000 ₪, ובשנה הבאה היא צפויה להחזר נוסף של כמה עשרות אלפי ₪ (טיפול בפריסת מס שבח).

 מתי מומלץ לבקש פריסת מס שבח? 

המקרים הקלאסיים בהם אני בודקת כדאיות לפריסת מס שבח ומחשבת את החיסכון הצפוי הם כאשר: 

  • קיים במכירה מס שבח משמעותי של לפחות כמה עשרות אלפי ש"ח.
  • מדובר במוכר נכה או במוכר שעבר את גיל 60.

 כמובן שיש מקרים נוספים בהם ישנה זכאות, אך הדבר מצריך בדיקה מקיפה יותר. 

מה הרעיון שעומד מאחורי פריסת מס השבח ופיצול השומה? 

הרעיון שעומד מאחורי פריסת מס השבח הוא שבמקום שהשבח ממכירת נכס הנדל"ן ייחשב כהכנסה לשנת המכירה בלבד, ניתן לבקש שהשבח יתפרס לעד 4 שנים אחורה משנת המכירה, כך שהשבח הריאלי, שנצבר בכל שנה, יצטרף להכנסה החייבת במס הכנסה של האדם לאותה שנה. אם המכירה נעשית ע"י בני זוג, יש לפצל שומות, ואז ניתן לבקש עבור כל אחד מבני הזוג פריסת שבח תוך ניצול של נקודות הזיכוי ומדרגות המס של כל אחד מבני הזוג. 

מתי מומלץ לבדוק את הזכאות להפחתה במס השבח? 

מומלץ לערוך את הבדיקה עוד טרם מכירת הנכס, כי אז אפשר להכין הכול מבעוד מועד ולהגיש את הבקשות במסגרת השומה העצמית שמוגשת ביחד עם הדיווח על העסקה, ומראש לשלם מס שבח מופחת. 

אבל, מאחר ואפשר לבקש תיקוני שומה עד 4 שנים אחורה, אז מי ששילם מס שבח משמעותי ב 4 השנים האחרונות, ובעיקר אם הוא עבר את גיל 60, ראוי שיבדוק העניין ויתכן ויהיה זכאי להחזרי מס שבח בדיעבד. 

בכל מה שקשור למיסי נדל"ן, לפעמים אני מרגישה, שכל שנדרש זה להתכופף ולהרים כסף מהרצפה, אבל הציבור ברובו חסר מודעות, והמדינה מצידה רק נהנית מהמצב ומאי מיצוי הזכויות!