כיצד שימוש בפטור נכון בעסקת מתנה חתך את מס השבח העתידי?

איך שימוש בפטור נכון בעסקת מתנה העלים את מס השבח?


לעיתים, אנשים לא מודעים לכך שישנן עסקאות שונות בהן יש אפשרויות שימוש בפטורים שונים או מסלולים שונים של מיסוי, וכי ההבדל בין שימוש בפטור/מסלול כזה או אחר, על אף שאינו משפיע כלל או משפיע כמעט על המיסים בעסקה הנוכחית, משפיע באופן דרמטי על המסים שישלם מקבל הנכס, כאשר ירצה למכור אותו בעתיד.

לא פעם ולא פעמיים שימוש מושכל בפטור או במסלול מיסוי מסוים, שהלקוח אפילו לא מודע לקיומו, יכול להביא לחיסכון של עשרות ומאות אלפי ש"ח במועד מכירת הנכס.

יצוין, כי שימוש בפסיקות עדכניות ו/או הבהרות ו/או הוראות ביצוע חדשות של רשות המיסים מאפשרות כיום שימוש בפטורים באופן שבעבר לא התאפשר או שהנושא לא היה ברור דיו.

העברה ללא תמורה מילד להוריו תוך מחיקת מס השבח עד ליום ההעברה

כך לדוגמא, בהעברה ללא תמורה שבוצעה בין בן להוריו [מפאת נישואיו הקרבים של הבן ורצונו שלא להגיע לנישואיו עם דירה בשווי נכבד], שימוש בפטור לפי סעיף 49 ב לחוק מיסוי מקרקעין חתך את כל השבח, שהיה על הדירה עד לאותו המועד, והחל את מירוץ השבח משווי העסקה הנוכחי.

מדובר בחיסכון משמעותי של מס שבח, שהצדדים כלל לא חשבו עליו, וקיבלו אותו כמתנה בלתי צפויה.

מרבית עורכי הדין שמבצעים עסקאות מתנה נוטים לעשות שימוש בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין בעסקאות מתנה בין קרובים, כאשר לעתים נכון דווקא להשתמש בפטור אחר או אפילו לא לבקש פטור כלל [כך למשל כאשר מבקשים להימנע מתקופת צינון הנדרשת בפטור לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין].